Parterna oftast ense vid uppsägningar

LAS2019-09-25

Nio gånger av tio kommer facket och arbetsgivaren överens när det kommer till neddragningar på arbetsplatsen, enligt en undersökning som Novus gjort för PTK. Kompetens är avgörande för vem som får gå.

200 arbetsgivare och 219 fackliga företrädare har i telefonintervjuer fått svara på frågor om hur förhandlingar om neddragningar fungerar i praktiken. Undersökningen har genomförts av Novus. Drygt nio av tio uppgav enligt undersökningen att de lokala parterna kom överens om vilka som skulle sägas upp. Bland de som kom överens tyckte tre av fyra att det var lätt att enas. Arbetsgivarna tyckte oftare än de fackliga företrädarna att det var enkelt att komma överens.

”Förhandlingsmodellen där de lokala fackliga organisationerna och arbetsgivaren i förhandlingar kan enas om förändringar i arbetsstyrkan har starkt bidragit till att Sverige är ett konkurrenskraftigt land. Undersökningen visar att modellen tillgodoser både små och stora företags behov”, kommenterar Martin Wästfelt, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen, i ett pressmeddelande.

De intervjuade uppgav att det som i första hand är avgörande för hur turlistan, enligt lagen om anställningsskydd, utformas är kompetens. Näst vanligast är att arbetets organisation blir avgörande, om exempelvis en hel avdelning får sluta.

”Undersökningen visar på en stark vilja från både fack och arbetsgivare att komma överens vid arbetsbrist. När det finns kollektivavtal är det enkelt att enas och särskilt lätt upplever arbetsgivarna på mindre företag att det är”, kommenterar Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer, i pressmeddelandet.

Några resultat från undersökningen

  • I sju av tio fall sköttes förhandlingarna av lokala fackliga företrädare.
  • Tre av fyra uppger att facket och företaget hade en samsyn om behovet av driftsinskränkningar.
  • Drygt nio av tio uppger att facket och arbetsgivaren kom överens om vilka som skulle sägas upp.
  • Nära hälften av dem som kom överens gjorde det genom en avtalsturlista.
  • Enbart fem personer uppger att uppsägningarna har följts av skadeståndsförhandlingar om turordningsbrott.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.