Privattjänstemän emot ändrad turordning

LAS2019-10-24

Ändrade turordningsregler skulle leda till att parterna får svårare att komma överens om lösningar som gynnar alla. Det skriver Martin Wästfelt och Camilla Frankelius i PTKs förhandlingschefsgrupp i en debattartikel.

Martin Wästfelt, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen, och Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer, pekar i en gemensam debattartikel i Arbetet på att utökade undantag från turordningsreglerna lagen om anställningsskydd, las, i mindre företag riskerar att försvåra för de lokala parterna att förhandla. Därför bör politikerna hålla sitt löfte om att inte lagstifta om parterna kommer överens, skriver de.

De två förhandlingscheferna på den privata sidan hänvisar till en undersökning från PTK där nio av tio företrädare för arbetsgivare och fackliga företrädare uppgav att de lokala parterna kom överens om vilka som skulle sägas upp. Tre av fyra av dem hävdade att det är lätt att enas.

”Förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren i förhandlingar enas om förändringar, fungerar alltså väl även på mindre företag. På små företag med kollektivavtal är relationerna mellan parterna ofta goda och det finns en vilja att komma överens”, skriver Martin Wästfelt och Camilla Frankelius.

Därför anser företrädarna för de två TCO-förbunden att förslag om utökade turordningsregler kan bli ett slag i luften. Oftast tillämpas inte las turordningsregler, eftersom parterna kommer överens i förhandlingar.

”Politiska förändringar som försämrar dialogen i mindre företag skulle få konsekvenser för många. De mindre företagen spelar en avgörande roll för tillväxt och sysselsättning. Företag med mindre än 49 anställda sysselsätter uppemot 1,5 miljoner människor på arbetsmarknaden”, skriver de två.

Förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren kan enas om förändringar, har starkt bidragit till Sveriges konkurrenskraft, påpekar de.

”Att bibehålla Sveriges förhandlingsmodell är en avgörande fråga för PTK i de pågående förhandlingarna för att värna en arbetsmarknad där medarbetare och chefer vågar och vill ta ansvar för verksamheten”, skriver de.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA