Annons:

Eva Nordmark, S, lämnar ordförandeposten på TCO för att bli det statsråd som kan komma att få lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten. "Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken", säger hon till Publikt.
Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Eva Nordmark, S, lämnar ordförandeposten på TCO för att bli det statsråd som kan komma att få lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten. "Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken", säger hon till Publikt.

Från facket till regeringen

INTERVJUER: INTERVJU2019-10-07

Eva Nordmark har lämnat ordförandeposten på TCO för jobbet som arbetsmarknadsminister. Därmed tar hon över ansvaret för Arbetsförmedlingens omstöpning och kan bli det statsråd som får lägga fram förslag på förändringar i arbetsrätten.

Det har gått ungefär en månad sedan TCOs numera före detta ordförande Eva Nordmark, S, tog över som arbetsmarknadsminister efter Ylva Johansson, S, som gått vidare till jobbet som EU-kommissionär.

Den första tiden har hon ägnat åt att försöka skapa sig en bild av läget inom Arbetsförmedlingen, bland annat genom att besöka lokalkontor.

– Att skapa stabilitet och långsiktighet för att de anställda ska få möjlighet att göra ett bra jobb kommer att vara prioriterat för mig som minister, säger Eva Nordmark till Publikt.

Hon ser den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom förra året som ”en alldeles för drastisk neddragning” för Arbetsförmedlingens del, och menar att regeringens nya budget innebär en ”kursändring”.

I den höjs förvaltningsanslaget med 350 miljoner kronor 2021 och ytterligare 150 miljoner kronor 2022. De pengarna ska myndigheten använda till att hålla tempot i den pågående omstöpningen, enligt Eva Nordmark.

– Ökade medel under 2021 och 2022 möjliggör fler anställda under de åren än vad som annars skulle vara möjligt, säger hon.

Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen får vänta till 2021 på ett ökat förvaltningsanslag?

– Vår bedömning är att anslaget 2020 är tillräckligt för att ge myndigheten möjlighet att upprätthålla takten i reformeringen, prioritera långsiktighet och i nuläget undvika ytterligare neddragningar.

Direkt efter budgetbeskedet kommenterade STs ordförande Britta Lejon att tillskottet var välkommet, men på tok för litet, och att det inte räddar något av de 132 lokalkontor som myndigheten ska lägga ned.

Eva Nordmark vill inte ge sig in på att kommentera Arbetsförmedlingens beslut om kontorsnedläggningar, som generaldirektör Mikael Sjöberg tog kort efter att januariavtalet mellan regeringspartierna, Liberalerna och Centerpartiet hade presenterats.

– Men det jag verkligen vill betona, vilket också statsministern framförde i regeringsförklaringen, är att det ska finnas service i hela landet. Oavsett på vilken ort du bor så ska du få stöd om du har behov av det.

Tills Arbetsförmedlingen återkommer med sin syn på hur det fortsatta förändringsarbetet ska gå till, vilket ska ske senast 1 november, tänker Eva Nordmark fortsätta sina arbetsdagar med att träffa ledning, styrelse och personal för att följa utvecklingen och ha koll på läget, säger hon.

– Det här är en stor och viktig fråga som jag har fått på mitt bord, och jag är väldigt ödmjuk inför den.

Att Eva Nordmark anländer till posten som arbetsmarknadsminister från en åttaårig sejour som ordförande för TCO en centralorganisation som förenar 13 fackförbund, gör att hon kommer in med kunskap om hur arbetslivet fungerar, menar hon.

Men i det politiska läge som råder, där regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samarbetar med Liberalerna och Centerpartiet för att kunna styra landet, är det också bra att ha byggt broar tidigare, konstaterar Eva Nordmark.

– Att kunna kompromissa och hitta gemensamma lösningar är någonting som jag tar med mig in som ny arbetsmarknadsminister i det läge vi har.

När Eva Nordmark presenterades som statsråd av statsminister Stefan Löfven nämnde hon förutom Arbetsförmedlingen även omställning på arbetsmarknaden som en fråga hon omedelbart vill ta tag i. Digitalisering och grön omställning gör att vissa jobb tillkommer, samtidigt som andra försvinner, framhåller hon. Eftersom jobben i sig också förändras har arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken viktiga roller att spela, enligt Eva Nordmark.

– Utifrån mitt perspektiv handlar det om vilken effektivitet vi har i de insatser som sker. Det handlar till exempel om att titta på arbetsmarknadsutbildningarna, att se vilka som är de mest strategiskt viktiga och värna dem.

Hennes avsikt är också att fokusera på arbetsmiljöfrågor.

– Det som Ylva Johansson har påbörjat när det gäller dödsolyckorna är ett arbete som jag kommer att fortsätta. Det jag ser är också att vi behöver ha ett mycket starkt fokus på den psykiska ohälsan och pressen i arbetslivet. Där ser jag fram emot att diskutera med parterna om vad mer vi behöver göra framöver.

Ett annat område som Eva Nordmark får ansvaret för är arbetsrätten. I maj nästa år ska regeringens utredare lämna ett betänkande med förslag på hur lagen om anställningsskydd, las, ska förändras. Enligt januariavtalet ska dock parternas gemensamma förslag gå före. Förutsatt att parterna kommer överens om något.

Från att ha varit företrädare för en av parterna kan Eva Nordmark nu i stället bli den som föreslår lagstiftning om parterna inte kan komma överens.

– Jag vet ju att parterna hellre hade tagit sig an frågan utan press från politiken, men jag vet också att fack och arbetsgivare ihop kan hitta lösningar när det verkligen gäller, säger hon.

Eva Nordmark påpekar att olika syn på arbetsrätten inte är något nytt inom politiken.

– Men nu är vi i gång med att se över den och ta fram förslag på förändringar i enlighet med januariavtalet, och som ska säkerställa att vi upprätthåller en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter.

Du har varit ordförande för TCO i åtta år. Vad behöver din efterträdare kunna?

– Vi har så många duktiga fackliga ­ledare och engagerade människor i tjänste­mannarörelsen, så jag känner mig väldigt trygg med att de kommer utse någon bra och klok efterträdare.

Några namn vill hon dock inte spekulera om.

– Nej, det är ingen tidigare ordförande som har med det att göra, säger Eva Nordmark. 

Med facklig bakgrund

Eva Nordmark är 48 år och har varit ordförande för TCO sedan 2011. Innan dess var hon i sju år förbundsordförande för SKTF, numera fackförbundet Vision. I mitten av 1990-talet var hon riksdagsledamot för Socialdemokraterna under fyra år.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA