Krångliga regler i a-kassan

FÖRDJUPNING: A-KASSAN2012-10-18
A-kassan är omgärdad av komplicerade regler. Eftersom ersättningstaket inte höjts har försäkringen också urholkats. Men de flesta medlemmar är däremot nöjda med den service de får.
Av:  Carl von Schéele

Den som förlorar jobbet borde få en blankett där man kryssar i rutan »arbets­lös« och skriver under på heder och samvete. Så enkelt borde det vara att få ersättning, föreslog en fackförbundsordförande för över tjugo år sedan. Han hade tröttnat på regelkrånglet i arbetslöshetsförsäkringen och ville göra den lika enkel som sjukförsäkringen. Men ingen makthavare har lyssnat på det rådet.

– Reglerna är jättesvåra. Sedan 2007 har det skett extremt många förändringar i försäkringen. För våra handläggare är den krånglig att tillämpa, för medlemmarna är det svårt att i förväg förstå eller räkna ut hur stor ersättningen blir vid arbetslöshet, och för arbetsgivarna att fylla i alla uppgifter korrekt, säger Rolf Darner, kassaföreståndare i STs a-kassa.

Under de senaste 20 åren har försäkringen utretts flera gånger, men någon större reform har inte genomförts. Nu pågår ytterligare en utredning, den stora socialförsäkringsutredningen, som också har i uppdrag att utreda en obligatorisk a-kassa.

En halv miljon arbetstagare lämnade a-kassorna när den nytillträdda borgerliga regeringen kraftigt höjde avgiften. De flesta har inte kommit tillbaka. STs a-kassa drabbades hårt när var fjärde medlem gick ur.

Men förtroendet för de svenska a-kassorna är stort. En undersökning visar att det är större än för Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Och medlemmarna är nöjda med servicen – ett nöjd kund-index ligger på i snitt 70 av 100, och något högre för STs a-kassa.

– Vi har duktiga medarbetare, som är duktiga att informera den som blir arbetslös, och medlemmarna känner att den ersättning som betalas ut är korrekt utifrån gällande regler, säger Rolf Darner. 

Typograferna var först ut

 

 • 1885. Typografförbundets a-kassa blir Sveriges första. 

 • 1935. Sverige får en statsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. 

 • 1956. Ersättning till deltidsarbetslösa införs, men i mycket begränsad omfattning. 

 • 1969. SEA, föregångaren till STs a-kassa, bildas. 

 • 1974. Lagen om arbetslöshetsförsäkring ersätter arbetslöshetsförordningen från 1934. 

 • 2002. Senaste höjningen av taket i a-kassan (680 kr/dag). 

 • 2003. ST bildar egen a-kassa. 

 • 2007. Avgifterna höjs kraftigt i a-kassorna, som tappar 500 000 medlemmar.

   

   

   

Låg arbetslöshet i STs a-kassa

Arbetslösheten bland medlemmarna i STs a-kassa är ungefär en fjärdedel av nivån bland befolkningen i övrigt.

 • Arbetslöshet 2010: 8,4%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2010: 2,1%
 • Arbetslöshet 2011: 7,5%
 • Arbetslöshet i STs a-kassa 2011: 1,9%

Allt lägre i tak

Löftet är att ersättningen vid arbetslöshet ska vara 80 procent av den tidigare lönen. Men taket i a-kassan – 680 kronor per dag – är så lågt att den endast täcker löner upp till 18 700 kronor i månaden. Alla andra får mindre än 80 procent i ersättning. Taket har inte höjts sedan den 1 juli 2002. Sedan dess har lönerna ökat med 33 procent.

Andelen försäkrade som får 80 procent av lönen var 11 procent 2011. I STs a-kassa var det bara 7 procent av de heltids­arbetande som nådde upp till 80 procent. 

320 kronor

320 kronor om dagen. Så mycket kan den som inte är medlem i någon a-kassa få i inkomstersättning. Trots att politikerna diskuterar att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan man säga att vi redan har det. Vid sidan av den frivilliga a-kassan finns en grundförsäkring, som gäller alla som har fyllt 20 år, inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstersättning.  

Inkomstförsäkring

För löntagare med tjänstemannayrken är den genomsnittliga ersättningen från a-kassan 50 procent av tidigare lön. Därför erbjuder ST och en majoritet av TCO-förbunden sina medlemmar en inkomstförsäkring. 

2 viktiga villkor

 • Arbetsvillkoret.

För att få ersättning måste man ha arbetat minst 80 timmar per månad i 6 månader under den senaste 12-månadersperioden. Eller minst 480 timmar under 6 sammanhängande månader, där arbetstiden inte får understiga 50 timmar någon av månaderna.

 • Medlemsvillkoret.

För att få ersättning från den frivilliga försäkringen måste man ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader.

  

ÄMNEN:

A-kassa
Inlagt av Jimmy (ej verifierad) mån, 03/16/2015 - 06:24
Jag har AEA. Dom är skitjobbiga att ha med att göra. Ger mig ingen a-kassa. Skall försöka med kompletterande information. Annars skiter jag att var medlem där mer. Jag har jobbat heltid i flera år och varit medlem i AEA hela tiden.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.