Motion på schemat hos Kalmarkassan

FÖRDJUPNING: FÖRSÄKRINGSKASSORNA2003-08-05
Schemalagd och ledarstyrd motion på arbetstid några gånger i veckan kan visa sig vara en bra förebyggande åtgärd för den som sitter vid datorn hela dagen. Försäkringskassan i Kalmar vill testa idén i ett projekt som startas efter sommaren.
Av:  Ann-Charlotte Viklund

Rätten till en friskvårdstimme i veckan har funnits på försäkringskassorna sedan slutet av 1980-talet. I takt med personalnedskärningar och ökade arbetsmängder har de flesta anställda av lojalitet mot sina arbetskamrater valt att inte utnyttja denna rättighet.

Nu har försäkringskassornas egna långtidssjukskrivningar – tillsammans med oron för nya belastningsbesvär vid arbete med de nya ärendehanteringsstöden (ÄHS) – fått allt fler kassor att inse att något måste göras för att förebygga fler sjukfall.

När facket och arbetsgivaren vid Kalmarkassan på ett ledningsmöte diskuterade de egna ohälsosiffrorna föddes så idén att testa schemalagd och ledarstyrd friskvård i projektform. Försäkringskassornas och Försäkringskasseförbundets gemensamma Utvecklingsråd tyckte att projektet lät intressant och uppmanade Kalmarkassan att skicka in en projektansökan.

I mitten av maj väntade man i Kalmar med spänning på besked om pengar. Under tiden har planeringen av projektet fortsatt. Tanken är att komma igång direkt efter sommarsemestern.

Med hjälp av Hanna Johansson,  friskvårdskonsulent, som varit projektanställd vid Kalmarkassan sedan början av 2002, ska man välja ut 60–80 personer som arbetar med ÄHS och pension och därmed riskerar mer stillasittande arbete vid datorn än övriga anställda.

Hon ska också ta fram en hälsoprofil på de utvalda och därefter föreslå lämpliga motionsformer som de kan delta i två till tre gånger i veckan på schemalagd arbetstid. På så sätt ska den som avviker från sin arbetsplats förhoppningsvis slippa känna sig skyldig, ifall det råkar vara extra mycket jobb just den dagen.

Projektet ska pågå i tolv månader, varefter det ska utvärderas. Att delta i projektet är naturligtvis frivilligt, så ingen kommer att tvingas till några aktiviteter, försäkrar Per Dahl, projektansvarig vid Kalmarkassan.

– Visar sig denna form av friskvård vara lyckad, får vi undersöka om det är möjligt att utöka den till att omfatta alla anställda.

Kalmar friskare än övriga landet

Av Kalmarkassans cirka 380 anställda var i genomsnitt 6,6 procent sjukskrivna under 2002.

Under de första tre ”influensamånaderna” i år steg siffran lite, men är nu åter på väg ned. Motsvarande siffra för Stockholmskassan var 2002 närmare 10 procent och för samtliga kassor över 8 procent.

Jämfört med statistiken från 2001 har sjukfrånvaron vid Kalmarkassan ökat något (från 6,2 procent).

Långtidssjukskrivningarna (mer än 91 dagar) stod för totalt 4 064 sjukdagar. 36 personer hade mer än 91 sjukskrivningsdagar. 

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.