Överenskommelse om hur omställningsarbete ska gå till

FÖRDJUPNING: KOSTNADER2003-07-29
Försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket är överens om ett antal punkter som ska underlätta omställningsarbetet vad gäller datorstöd och arbetsmiljö. Socialförsäkringsadministrationens (SFA) direktion fastställde överenskommelsen på sitt sammanträdde 12–13 mars.
Av:  Ann-Charlotte Viklund

– Detta är en stor seger för facket, som i flera års tid – först inom FF, senare inom ST-Försäkringskassan – ställt krav på bättre kvalitet och användbarhet i försäkringskassornas tekniksystem, säger Torbjörn Carlsson, ombudsman vid ST.

Förslagen har tagits fram i den omställningsgrupp som SFA-direktionen tillsatte för ett drygt år sedan med representanter för försäkringskassorna och Försäkringskasseförbundet. Robert Granath, kassadirektör i Västmanland, är ordförande.

MDI – människa, dator, interaktion – är den grundprincip man ska arbeta efter för att nå bästa kvalitet vid systembyggande och när man tar fram datahjälpmedel. Tydliga och mätbara arbetsmiljömål ska fastställas och hela administrationen ska använda ett gemensamt instrument för mätning av psykosocial arbetsmiljö.

Att beskriva arbetsmiljökonsekvenser av planerade förändringar är ett lagkrav, som man av tidsbrist hittills alltför ofta hoppat över. Nu är kassorna överens om att försöka leva upp till detta krav och att även se till att medarbetare som tar del av stora mängder dokument via bildskärm ges möjlighet till arbetsrotation.

Inom SFA är man dessutom överens om att skapa en organisation, en SFA-högskola eller ”akademi” för att samordna frågor inom områdena kompetensutveckling, forskning och kunskapsuppbyggnad.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.