I juni 2022 meddelade regeringen att 70 statliga jobb skulle omlokaliseras till Härnösand.
Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos
I juni 2022 meddelade regeringen att 70 statliga jobb skulle omlokaliseras till Härnösand.

Få anställda flyttade med vid omlokalisering

SÅ GICK DET: STATSFÖRVALTNING2024-06-27

Få anställda följde med när 70 statliga jobb omlokaliserades till Härnösand.

I juni 2022 meddelade den socialdemokratiskt ledda regeringen att 70 statliga jobb skulle omlokaliseras från Stockholms län till Härnösand, vilket Publikt rapporterade om. Utöver Skatteverket, som beslutat att flytta sitt arkiv till kommunen, skulle ytterligare fyra myndigheter – Kammarkollegiet, Socialstyrelsen, Skolverket och Sida – etablera verksamhet på orten, enligt regeringen.

Nu

Två år efter att den dåvarande civilministern Ida Karkiainen, S, utlovat en förstärkt statlig närvaro i Härnösand har flera statliga arbetstillfällen tillkommit på orten. I de centrala delarna av kommunen har Socialstyrelsen, Skolverket och Kammarkollegiet flyttat in i en delad kontorsfastighet, där 44 medarbetare jobbar i dag.

Varken Socialstyrelsen eller Skolverket har omlokaliserat några tjänster, utan har rekryterat på plats till nystartade enheter i Härnösand.

Kammarkollegiet har däremot flyttat delar av sin verksamhet från Stockholm. Ingen av de fem anställda som berördes av omlokaliseringen valde att följa med. Någon övertalighet uppstod dock inte, enligt arbetsgivaren. En medarbetare gick vidare till ett annat jobb och de övriga fick nya arbetsuppgifter på myndigheten i Stockholm.

Skatteverket har också omlokaliserat tjänster till Härnösand, där ett nytt centralt arkiv är under uppbyggnad. Tre anställda, som arbetat med post- och arkivverksamhet i Sundbyberg och Kalmar, har flyttat med. Omlokaliseringen har också lett till att sex personer som inte velat flytta har sagts upp på grund av arbetsbrist, berättar Martin Wagenius, chef på Skatteverkets dokumentenhet.

– För dem som drabbas blir det så klart en chock när verksamheten flyttar, men vi har försökt vara transparenta och informera alla så tidigt som möjligt i processen för att ge dem tid att förbereda sig, säger han.

De anställda som velat flytta med till Härnösand har fått resor till bostadsvisningar betalda av arbetsgivaren, som även bekostat dubbelt boende i fall då det behövts.

– De har fått stöd från oss i enlighet med vårt omställningsavtal, och från kommunen, som bland annat hjälpt till med förskole- och skolplatser och ordnat extra visningar av bostäder på särskilda tider. Det har varit uppskattat, säger Martin Wagenius.

Centraliseringen av Skatteverkets post- och arkivverksamhet har inneburit att 20 tjänster flyttat till Härnösand. Ytterligare en handfull medarbetare kan behövas 2025, när Skatteverkets arkivbyggnad står klar.

Därmed ser målet från 2022 om ett 70-tal nya statliga jobb i Härnösand ut att uppnås, trots att uppdraget till Sida att omlokalisera tjänster har dragits tillbaka. Skälet till det är att den verksamhet som skulle flyttas har avvecklats.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA