Härnösand
Bild: Björn Wedin/Mostphotos
Härnösand

Sjuttio statliga jobb omlokaliseras till Härnösand

OMLOKALISERING2022-06-08

Regeringen flyttar statlig verksamhet från fyra myndigheter i Stockholm till Härnösands kommun. Sammantaget innebär beslutet att 70 årsarbetskrafter ska omlokaliseras till Härnösand.

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att den kommer att ge Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att inrätta och vara värdmyndighet för en kontorsgemenskap för statliga myndigheter i Härnösand. Det gemensamma kontoret ska erbjuda både lokallösning och kontorsservice.

Det är Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket som nu får uppdraget att flytta delar av sina verksamheter till det nya gemensamma kontoret. Sedan tidigare har Sida regeringens uppdrag att omlokalisera fem årsarbetskrafter till Härnösand.

Genom detta beslut kommer sammanlagt 70 årsarbetskrafter att omlokaliseras till Härnösand, skriver regeringen i pressmeddelandet. Civilminister Ida Karkiainen framhåller att regeringen fortsätter arbetet med att öka den statliga närvaron utanför Stockholm. ”Att staten är närvarande i hela landet bygger allmänhetens förtroende och legitimitet för myndighetsutövningen”, kommenterar hon beslutet.

Regeringens beslut bygger på den särskilda utredaren Ingegerd Palmérs förslag att samla arbetsuppgifter från flera myndigheter till lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösand. Utredarens uppdrag hade bland annat sin grund i att Västernorrland var det län där antalet statliga arbeten minskade mest under perioden 2008–2014.

Utredningen föreslog att Skolverkets hantering av lärarlegitimationer, delar av Socialstyrelsens handläggning av legitimationer inom hälso- och sjukvård, delar av Sidas strategi för information och kommunikation och Kammarkollegiets handläggning av auktorisation av tolkar och översättare flyttas till Härnösand. Det innebär omlokalisering av 40 årsarbetskrafter. Det framgår inte av regeringens pressmeddelande om myndigheterna ska följa utredningens linje.

Skatteverket har enligt regeringens pressmeddelande tidigare beslutat att omlokalisera upp till 30 årsarbetskrafter från Stockholm till Härnösand.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA