Ur Publikt nr 8, 2020.
Ur Publikt nr 8, 2020.

Försöket banade väg för varannandagsutdelning

SÅ GICK DET: POSTNORD2023-12-22

För tre år sedan deltog brevbäraren ­Therese Karlsson i Postnords pilotprojekt med ­varannandagsutdelning. Nu tycker hon att de nya rutinerna har satt sig.

Av:  Tora Villanueva Gran

Hösten 2020 besökte Publikt Postnords ­kontor i Nöbbelöv i Lund, där de anställda deltog i ett pilotprojekt med varannandagsutdelning av brev, tidningar och reklam. Personalen involverades i arbetet med att testa och utvärdera det system som det fanns planer på att införa nationellt. Pilotprojektet föll väl ut, och systemet rullades därefter ut successivt och var i maj 2022 sjösatt i hela landet.

Nu

När Publikt för tre år sedan följde med brevbäraren Therese ”Tusse” Karlsson var hon och hennes kollegor navet i det pilotprojekt med varannandagsutdelning som pågick på Nöbbe­lövskontoret i Lund. Nu har arbetssättet blivit vardag.

– Jag måste säga att det har fallit bra på plats. ­Rutinerna funkar. Under pilotprojektet upplevde jag att Postnord hela tiden lyssnade på oss, säger hon.

Det som var nytt och lite krångligt då, som att skanna alla varubrev vid en ny station vid sorteringen, sitter numera i ryggmärgen, konstaterar Tusse Karlsson.

– Man har också varit noga med att varje enskild brevbärare ska ha så varierande arbetsuppgifter som möjligt. Precis som då har jag en slinga bland villor den ena dagen och lägenheter den andra.

Men fortfarande händer det att det dyker upp problem. Som inför valet förra hösten.

– Det blev otroligt mycket samhällsinformation att bära ut åt gången, eftersom det koncentrerades till varannan dag. Men det kommer säkert att lösas tills nästa val.

Nöbbelövskontoret är ett av få i Sverige där Postnord sedan i höstas har tagit över hemleveransen av paket och under dagtid slagit samman den med brevutbäringen.

I början kunde det vara tungt, säger Tusse Karlsson.

– Du kan tänka dig när folk beställer hem kattsand eller hundmat. Men efter ett tag togs beslut om att vi kan lämna paket över 20 kilo nere i entrén i fler­familjshus.

Paketleveranserna gör att all personal behövs trots att breven blir färre. Tusse Karlsson känner sig för tillfället trygg.

– Men det händer saker inom vårt område hela tiden, det är bara att anpassa sig, säger hon.

Mats Jönsson, vice ordförande för sektion Syd i ST inom Postnord, delar Tusse Karlssons upplevelse att varannandagsutdelningen i huvudsak har landat bra.

– I början fanns mycket oro. Men även om det var en del strul i början så har arbetsgivaren över lag lyssnat och anpassat. Det har inte skett några stora personalneddragningar, åtminstone inte i vårt om­råde, säger han.

När Mats Jönsson har kontakt med fackliga kollegor runt om i landet delar de hans erfarenheter.

– Sedan är det ju så att ”one size does not fit all”. Jag vet att de haft utmaningar bland annat i delar av Norrland, där slingorna blev så långa i omläggningen att de knappt hanns med under ett arbetspass. Men då har man har lagt om dem.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA