Konflikter har bytts mot bättre arbetsmiljö

SÅ GICK DET2021-02-08

DÅ:

2019 anmälde huvudarbetsmiljöombuden vid Göteborgs universitet arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. Anmälan, som Publikt rapporterade om, rörde institutionen för historiska studier.

Arbetsmiljöombuden skrev bland annat att det var ”oroväckande att rapporter om att sexuella trakasserier förekommer vid institutionen inte tas på allvar”, samt att en starkt bidragande orsak var ”den destruktiva organisationskulturen”.

De ville se en ordentlig handlingsplan för att komma till rätta med problemen.

NU:

Efter år av arbetsmiljöproblem och konflikter ser det nu ljusare ut på institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, berättar arbetsmiljöombudet Bettina Schulz Paulsson, som började i rollen i januari 2020.

– I början var det svårt och det har tagit mycket tid att få till det här. Vi försöker hela tiden förbättra situationen. Det finns fortfarande en del problem, men inte i samma utsträckning som tidigare. Jag upplever stämningen som väldigt positiv och tycker att vi är på god väg, säger hon.
Problemen vid institutionen gick långt till­baka. 2011 visade en undersökning att ­arbetsplatsen stack ut i negativ bemärkelse i frågor om jämställdhet, likabehandling och trakasserier.

I samband med metoo-uppropen kom frågorna återigen upp till ytan. Tonläget i diskussionerna höjdes ytterligare när skyddsorganisationen i slutet av 2018 krävde konkreta åtgärder från arbetsgivaren.

2019 anmälde huvudarbetsmiljöombuden vid universitetet till slut arbetsgivaren till Arbets­miljöverket, som gick på skyddsorganisationens linje. Myndigheten krävde att en undersökning av arbetsförhållandena skulle genomföras och att arbetsgivaren skulle vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. I annat fall hotade ett vite på 200 000 kronor.

Bettina Schulz Paulsson konstaterar att de rutiner som tidigare fanns för att upprätthålla arbetsmiljön inte var tillräckliga i de krissituationer som förekommit på institutionen. Genom att arbetsgivaren har infört regelbundna arbetsplatsträffar, arbetsmiljöenkäter och en fortlöpande dialog har det blivit lättare att upptäcka problem och tidigt kunna sätta in de åtgärder som behövs, framhåller hon.

I oktober förra året valde Arbetsmiljöverket efter en uppföljande inspektion att avsluta ärendet på institutionen för historiska studier. Enligt Bettina Schulz Paulsson fungerar arbetsmiljöarbetet nu mycket bättre än tidigare, och enligt henne har institutionen under det senaste året tagit stora kliv i frågorna.

– Arbetsmiljöarbetet har fått en mycket mer prominent plats och personalen involveras i större utsträckning. Det finns ett bra samarbete med ledningen och händer det något kan vi numera diskutera det omedelbart, säger hon.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA