Lövsta ungdomshem kan öppnas på nytt

SÅ GICK DET2020-12-15

DÅ:

2019 beslutade Statens institutionsstyrelse, SiS, att stänga ungdomshemmet Lövsta efter år av återkommande problem. Kritik hade även riktats mot hemmet från bland andra Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Facket motsatte sig en permanent stängning, och Publikt rapporterade också om att personal demonstrerade mot beslutet. Trots protesterna stängdes Lövsta helt och omkring 90 anställda blev omplacerade till andra institutioner eller sades upp på grund av arbetsbrist.

NU:

Drygt ett och ett halvt år efter att Lövsta stängdes har Statens institutionsstyrelse efter en egen utredning nyligen aviserat att det finns förutsättningar för att öppna ungdomshemmet igen. Myndigheten har bland annat granskat lokalernas skick och sett över möjligheterna att rekrytera personal.

– Vi ser i utredningen att det kan finnas förutsättningar för att bedriva ungdomsvård på institutionen. Det gäller både byggnadernas kvalitet och ändamålsenlighet och möjligheten att rekrytera personal, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på SiS.

I utredningen konstateras dock att det finns behov av upprustning för att hela institutionen ska kunna användas. Lövsta tog fram till stängningen emot flickor och pojkar i skolåldern för tvångsvård.

Utredningens slutsats betyder dock inte att det är säkert att ungdomshemmet kommer att öppna på nytt inom en nära framtid. Det krävs också att SiS bedömer att det finns ett behov.

– När vi arbetar fram verksamhetsplanen för nästa år görs en värdering av om platserna behövs eller inte. Men just nu har vi en vikande efterfrågan på placeringar, säger Stefan Hell Fröding.

Han kan inte svara på när ett besked kan väntas.

– Man arbetar med verksamhetsplanen just nu men har ännu inte fattat beslut. Oftast blir det under hösten, men ibland kan det dra ut på tiden, säger han.

Beskedet att Lövsta ungdomshem kan komma att öppna igen välkomnas av Jenny Kingstedt, ordförande för ST inom SiS sektion öst.

– Vi ser naturligtvis positivt på det här eftersom vi aldrig ansåg att Lövsta skulle stängas helt. Vi tyckte inte att argumenten som arbetsgivaren kom med höll och drev den frågan hårt. Utifrån de anledningar som presenterades för att stänga Lövsta skulle man ha kunnat stänga majoriteten av våra institutioner, säger hon.

De argument som SiS då hade för beslutet var att det var svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Även medarbetarnas arbetsmiljö lyftes fram som en viktig faktor.

Jenny Kingstedt hoppas på att verksamheten ska kunna återupptas redan nästa år.

– Jag tror att de här platserna kommer att behövas och har stora förhoppningar om att Lövsta kommer att öppna igen. Även om det finns en del renoveringsbehov så kan vissa av lokalerna tas i bruk på en gång, säger hon.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Personal demonstrerade mot ledningsbeslut

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2019-08-23
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.