Agneta Broberg.
Bild: Tomas Gunnarsson
Agneta Broberg.

2018 var ett lyckat år anser DO

DISKRIMINERING2019-02-25
Insatser för ökad tillgänglighet och arbetet mot sexuella trakasserier har varit viktiga inslag i Diskrimineringsombudsmannens, DOs, arbete under 2018, enligt myndighetens årsredovisning.

”Även myndigheter kan ha år som framstår som särskilt viktiga, 2018 var ett sådant för DO”, skriver DO Agneta Broberg i sitt förord till årsredovisningen.

Under 2018 såg myndigheten enligt årsredovisningen resultatet av flera års arbete med att rikta om verksamheten mot ett mer strategiskt och verksamt arbetssätt. Agneta Broberg pekar på omfattande insatser riktade mot arbetsgivare som genomförts under året. Mer än 500 arbetsgivare har varit föremål för tillsyn när det gäller deras arbete mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Myndigheten har också tagit fram ett kunskapsstöd om sexuella trakasserier i samverkan med Arbetsmiljöverket och genomfört omfattande informationsinsatser om gällande lagstiftning.

I årsredovisningen lyfts också förändringarna i diskrimineringslagen fram. Förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet gäller numer alla verksamheter, oavsett storlek, som erbjuder varor och tjänster till enskilda. DO genomför inom ramen för ett regeringsuppdrag olika informationssatsningar för att uppmärksamma det, bland annat en kampanj med huvudbudskapet ”Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare. Varje dag”.

”Ett effektivt arbete mot diskriminering kräver ett proaktivt, långsiktigt, strategiskt och – möjligen ur publik synvinkel – kanske lite tråkigt och ”osynligt” angreppssätt. Men ett komplext problem kan inte lösas med enkla verktyg”, skriver Agneta Broberg.

Att skydda den grundläggande rättigheten att inte diskrimineras görs bäst genom en kombination av åtgärder där ett främjande och förebyggande arbete är en central del, skriver DO. Det är mer effektivt än att förmå arbetsgivare att säkerställa att de inte diskriminerar vid rekrytering än att i efterhand söka ersättning för enskilda personer i domstol.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Diskriminering DO
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.