600 miljoner ska sparas - anstalter ska bli färre och större

KRIMINALVÅRDEN2003-06-26

Tuffa besparingar väntar kriminalvården. Antalet sängplatser för intagna kan inte prutas på och då återstår personalen, enligt t f generaldirektör Doris Högne.

Sedan år 2000 har Kriminalvårdsverket årligen överskridit anslaget och fått pengar i efterhand. Skillnaden mellan anslag och kostnader vid utgången av 2004 beräknas bli drygt 600 miljoner kronor. Samtidigt har man dragits med en växande skuld. Främsta orsaken är att antalet intagna ökat kraftigt.

Ett regeringsbeslut 8 maj innebär att Kriminalvårdsstyrelsen till december 2004 måste hålla budgetramen på 4,6 miljarder kronor.

Kriminalvårdsstyrelsen ska också se till att nybyggda anstalter inriktas mot större och färre enheter.

- Vi ska göra vad vi kan för att närma oss budgetramen. Men det är ett dilemma att få det att fungera eftersom antalet klienter ökar. En sängplats per intagen kan vi inte pruta på och då måste vi ta av personalen.

Det säger Doris Högne. Hon fungerar tillfälligt som generaldirektör vid Kriminalvårdsstyrelsen tills nya gd Lena Häll
Eriksson börjar den 2 juni.

All verksamhet ska nu ses över - administration, organisationsstruktur, det som rör de intagnas vardag och industrin som sysselsätter dem. Det blir den nya generaldirektören som får fatta prioriteringsbesluten.

- En riktig kalldusch, kommenterar Sven-Erik Larsson, ST-Kriminalvård. Det här går ut både över oss anställda och de intagna. Sparkravet drar undan förutsättningarna för vår verksamhet. Det betyder också mer än en intagen i varje rum på nybyggda anstalter.

För övrigt, tillägger han, om sparkravet räknas om i personalkostnader motsvarar det 1 800 helårsarbetskrafter.

FAKTA

Förutom sparkravet att hålla budgetramen har regeringen beslutat om riktlinjer för hur kriminalvården ska bygga nya fängelseplatser. Tillbyggnaderna ska rymmas inom den ekonomiska ram man förfogar över och nybyggnad inriktas mot färre och större enheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Rättsväsende
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA