Åldersgräns för stipendium är diskriminering

DISKRIMINERING2019-03-04
Det var åldersdiskriminering när Luleå tekniska universitet, LTU, satte åldersgränsen 35 år för ett resestipendium till yngre forskare. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en sådan åldersgräns olaglig.

Diskrimineringsombudsmannen fick in en anmälan mot Luleå tekniska högskola, LTU, att högskolan hade bestämt att ett resestipendium som delas ut av LTU enbart kan sökas av yngre doktorander samt nydisputerade under 35 år. Enligt anmälan delar bland annat Chalmers tekniska högskola ut stipendium från samma stiftelse, men utan åldersgräns.

Enligt villkoren för resestipendiet framgår att ”stipendium skall främst beviljas till yngre forskare”. ”Yngre” behöver inte nödvändigtvis anspela på ålder utan kan avse en person som är ”ny” inom nämnt område, påpekar DO.

”Förbudet mot åldersdiskriminering är inte absolut utan det kan i vissa fall anses tillåtet med särbehandling på grund av ålder. För detta krävs att särbehandlingen har ett berättigat syfte och att de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet”, skriver DO i sitt beslut.

En strikt åldersgräns kopplad till sökandenas kronologiska ålder framstår här som för långtgående för att uppnå det aktuella syftet, anser DO. LTU skulle – i likhet med vad som framkommit om hur andra utbildningsinstitutioner har gjort – ha kunnat tolka begreppet ”yngre forskare” i stipendiekriterierna i betydelsen nybliven forskare. En sådan tolkning skulle inte på samma sätt utesluta personer enbart på grund av deras kronologiska ålder.

”DO bedömer alltså att den åldersgräns som LTU har tillämpat inte kan rättfärdigas som nödvändig. Den står därmed i strid med diskrimineringsförbuden i Diskrimineringslagen”, skriver DO Agneta Broberg i sitt beslut.

Beslutet kan inte överklagas. Enligt DO påverkar inte beslutet enskildas möjligheter att själva väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.