Bild: Kriminalvården, Michael Erhardsson/Mostphotos

Allvarlig JO-kritik mot Kumlaanstalten

KRIMINALVÅRDEN2024-04-18

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kriminalvården för otillåten avlyssning av ett telefonsamtal mellan en intagen på anstalten Kumla och hans advokat. JO uttalar sig också om intagnas medverkan i förhandlingar via videolänk.

Den händelse som föranlett JOs kritik inträffade när en intagen medverkade i en rättegång via videolänk från anstalten Kumla, medan hans advokat befann sig i domstolens lokaler. Under en paus i förhandlingen hade den intagne ett telefonsamtal med advokaten, vilket avlyssnades av anstaltspersonalen genom att de också närvarade i videolänksrummet. Den intagne anmälde händelsen till JO.

JO konstaterar i sitt beslut att avlyssningen var otillåten och riktar därför allvarlig kritik mot anstalten. Enligt JO lämnar fängelselagen inget utrymme för någon form av avlyssning av elektronisk kommunikation mellan en intagen och en advokat när det rör sig om biträde i en rättslig angelägenhet. JO understryker i beslutet att anstalten har ett ansvar för att se till att avlyssningsförbudet i fängelselagen alltid upprätthålls.

”Anstalten har naturligtvis ett ansvar för att ordna sina lokaler och organisera verksamheten så att fängelselagens bestämmelser alltid kan upprätthållas”, skriver JO Katarina Påhlsson.

JO kommenterar också att Kriminalvården informerat Sveriges Domstolar om att det skulle frigöra stora resurser för myndigheten om förhandlingar via videolänk kan genomföras i större utsträckning. JO understryker vikten av att Kriminalvården arrangerar intagnas medverkan på ett sådant sätt att de inte fråntas sin möjlighet till ett effektivt försvar när försvararen befinner sig på annan plats.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA