Allvarlig JO-kritik mot länsstyrelse

JO2019-06-11
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.

I maj 2015 ansökte jordbrukaren om stöd till unga lantbrukare från Länsstyrelsen i Skåne län. Efter mer än tre år klagade han till JO över att han ännu inte hade fått något beslut. Länsstyrelsen skyller i sitt svar till JO på att myndigheten ännu inte har ett fungerande it-stöd. Det finns sammanlagt mer än 8 000 ärenden hos länsstyrelsen som väntar på handläggning av it-stödet. Jordbrukaren hade enligt JO-anmälan fått veta av länsstyrelsen att han inte uppfyller villkoren för det sökta stödet, men eftersom han inte fått något beslut kunde han inte heller överklaga.

Enligt redogörelsen från länsstyrelsen har det under åren 2015 till 2018 kommit in 2 892 ansökningar om stöd till unga jordbrukare. 273 av dem har inte kunnat avgöras därför att det saknas it-stöd. Länsstyrelsen förväntar sig att Jordbruksverket ska leverera it-stöd. Enligt Länsstyrelsen i Skåne län kommer avslags- och avvisningsbesluten att behandlas skyndsamt så fort ett fungerande it-stöd har levererats av Jordbruksverket.

”Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och inte på långt när förenligt med skyndsamhetskravet i Förvaltningslagen”, skriver JO Lars Lindström i sitt beslut.

Förvaltningslagens krav är att ett ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Men kravet på kostnadseffektivitet och enkelhet kan inte under några omständigheter tillåtas påverka handläggningstiden på det sätt som här är fråga om, konstaterar JO:

”Att länsstyrelsen under flera års tid har underlåtit att fatta beslut i ärenden som varit klara för avgörande vittnar om en förvånansvärt nonchalant inställning till grundläggande förvaltningsrättsliga regler. Länsstyrelsen förtjänar allvarlig kritik för detta. Länsstyrelsen måste snarast se till att ärendena blir avgjorda”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.