Allvarlig JO-kritik mot SiS-hem

SIS2019-12-02
Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.

Händelsen som ligger till grund för JOs kritik kom fram i samband med att JOs särskilda opcat-enhet gjorde en inspektion på SiS-hemmet i Tysslinge. Det var i juni 2017 som en ung man blev nedbrottad och fasthållen av personalen. Enligt JO strider agerandet mot bestämmelserna i regeringsformen om skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp.

”Det får naturligtvis inte förekomma att det bland personalen på de särskilda ungdomshemmen utvecklas en uppfattning om att man, vid sidan av de särskilda befogenheterna i LVU, har andra oskrivna befogenheter som i realiteten innebär att personalen i strid med 2 kap. 6 § RF vidtar tvångsåtgärder mot de intagna ungdomarna”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

En av de befogenheter som personalen har enligt Lagen om vård av unga, LVU, är att avskilja en intagen. Men trots att det fanns förutsättningar för det fattades inget beslut om avskiljning, och den intagne ungdomen fördes inte heller till något särskilt avskiljningsrum, konstaterar JO. I stället hölls han fast till dess att han, enligt personalens uppfattning, hade lugnat sig. Enligt JO har det inte i utredningen kommit fram något som visar att situationen var sådan att det fanns stöd för att hålla fast den unge mot golvet i stället för att avskilja honom.

”Det borde vara en fullständig självklarhet att det vid de särskilda ungdomshemmen, på samma sätt som i övriga delar av samhället, inte förekommer att enskilda utsätts för våld från det allmänna utan stöd i lag. Jag ser därför allvarligt på det inträffade och förutsätter att SiS omgående vidtar åtgärder i form av utbildningsinsatser och allmänna diskussioner om var gränserna för de särskilda befogenheterna går”, skriver JO i beslutet.

JO riktar också allvarlig kritik mot att händelsen inte journalförts på ett korrekt sätt. JO skickar sitt beslut också till Socialstyrelsen och till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Opcat-enheten

JO särskilda Opcat-enhet har till uppgift att förebygga att människor som är frihetsberövade utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Arbetet bygger på ett tilläggsprotokoll till FNs konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling som Sverige anslöt sig till 2005 (Opcat=Optional Protocol to the Convention against Torture).

Protokollet kräver att staterna har ett nationellt besöksorgan för att övervaka efterlevnaden. Opcat-enheten inspekterar regelbundet platser där människor hålls frihetsberövade, rapporterar från besöken och deltar i det internationella samarbetet inom området.

Källa: JO

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.