Allvarlig kritik från JO mot häkte

KRIMINALVÅRDEN2020-01-20
Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.

En rullstolsburen man var under några dagar under vårvintern 2018 placerad i arrestavdelningen vid Kriminalvårdens häkte i Göteborg. Enligt JOs utredning tog det vid ett tillfälle tolv timmar innan den intagnes trängande omvårdnadsbehov blev tillgodosedda, trots att den intagne stod under tillsyn av personal varje timme. Häktets sjuksköterska hade vid flera tillfällen uppmärksammat personal och ansvarig chef på den intagnes situation, utan att några insatser gjordes.

Chefs-JO Elisabeth Rynning konstaterar i sitt beslut att det är kriminalvårdspersonalens ansvar – inte sjukvårdens – att hjälpa intagna med allmän omvårdnad eller omsorg, som daglig hygien och toalettbesök:

”Häktet har uppgett att alla intagna som är anhållna står under omvårdnadstillsyn, det vill säga tillsyn varje timme dygnet runt. Utredningen har vidare visat att personalen och ansvarig chef vid flera tillfällen blev uppmärksammade på NNs situation. Trots detta dröjde det mer än tolv timmar innan NNs trängande omvårdnadsbehov blev tillgodosedda. Det är givetvis helt oacceptabelt, och häktet förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”, skriver JO.

JO påpekar också att det är en grundläggande förutsättning att ledning och styrning fungerar för att verksamheten inom Kriminalvården ska kunna bedrivas på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, samt för att personalen ska veta hur de ska fullgöra sitt arbete. JO anser att det är allvarligt att häktets ledning inte har fullgjort sitt ansvar i det här avseendet.

Häktet kritiseras också för brister i sin dokumentation av det inträffade.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.