Anställd vid Försäkringskassan avskedas på grund av bidragsfusk

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-09-12

En anställd på Försäkringskassan avskedas på grund av bidragsfusk. Kvinnan har medvetet låtit bli att meddela ändringar i sin boendesituation och därmed felaktigt fått 16 800 kronor i bostadsbidrag, konstaterar myndighetens personalansvarsnämnd. Händelsen har även polisanmälts.

Tre dagar efter att kvinnan, som själv var anställd på Försäkringskassan, beviljades bostadsbidrag som ensamstående blev hon sambo. Ungefär samtidigt startade hon en enskild firma och efter några månader flyttade hon. All denna information undanhöll kvinnan från sin arbetsgivare och tog därmed emot bostadsbidrag på felaktiga grunder.

Enligt Försäkringskassans egen utredning har kvinnan medgivit att hon medvetet låtit bli att underrätta myndigheten om förändringarna.

Försäkringskassans personalansvarsnämnd har polisanmält kvinnan för bidragsbrott och avskedat henne.

”Det torde vara uppenbart för alla anställda att det är otänkbart att begå brott mot Försäkringskassan, den egna anställningsmyndighetens, verksamhet. Det vilar alltså ett särskilt stort ansvar på just medarbetare hos Försäkringskassan att noggrant kontrollera att uppgifter som lämnas vid ansökan om förmåner från myndigheten är korrekta och att genast anmäla när förhållandena ändras, i enlighet med den försäkran som görs på heder och samvete”, skriver personalansvarsnämnden i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.