Anställningstrygghet och inflytande i fokus för ST

ST-KONGRESS2020-10-07
ST ska bland annat arbeta för att ta en stark roll i samhällsdebatten, utveckla de anställdas inflytande och öka den fackliga organisationsgraden. Den inriktningen har kongressen beslutat om för förbundets arbete den kommande fyraårsperioden.

– När vi jobbar för att skapa bättre förutsättningar och arbetsmiljö för våra medlemmar är det ett jobb som är viktigt för den enskilde men också för samhället i stort. Alla medborgare har allt att vinna på att de viktiga samhällsfunktionerna fungerar och förbättras, konstaterade STs förbundsordförande Britta Lejon när hon beskrev förbundets fokus för den kommande fyraåriga kongressperioden.

I den verksamhetsinriktning och de motioner som senare klubbades igenom av de totalt 122 ombud som deltog på kongressen utvecklades målbilden för STs arbete framöver ytterligare.

Under den kommande kongressperioden ska ST bygga vidare på den långsiktiga vision som sattes redan under kongressen 2016, ”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle”.

Utöver det satte också kongressen upp nya mål som ska nås till 2024. Målen är uppdelade på två kategorier, ”Vår fackliga kamp” och ”Vår fackliga styrka”. Den förstnämnda beskriver vad förbundet vill åstadkomma för anställda inom deras avtalsområden. Där ska ST bland annat jobba för att stärka anställningstryggheten och öka medlemmarnas inflytande över lön och arbetstid.

Under rubriken ”Vår fackliga styrka” riktas fokuset snarare mot vad som krävs för att få ett starkt inflytande. Där är det kanske viktigaste målet att öka den fackliga organisationsgraden. En skillnad från tidigare då större tonvikt lagts på värvningsmål för antalet medlemmar.

– Det är medveten skillnad och hänger bland annat ihop med det som hänt på Arbetsförmedlingen. Även om vi satsar på att rekrytera kan politiska beslut ändra förutsättningarna och göra att antalet medlemmar minskar, förklarade Britta Lejon under kongressen.

Förutom dessa mål finns också flera frågor som förbundet kommer att driva, men där ST inte rår över utgången. Till exempel att förbundets medlemmar ska ha de bästa anställningsvillkoren och att förbundet ska vara det största på varje arbetsplats.

Kongressen gav utöver den föreslagna verksamhetsinriktningen förbundsstyrelsen flera andra uppdrag. Ett av dem är att hårdare driva frågan om arbetstidsförkortning. Ett annat är att jobba för att verksamhet inte ska bolagiseras utan bedrivas i myndighetsform, för att främja insyn.

En av de motioner som gav upphov till livligast debatt var den om privata sjukvårdsförsäkringar, där kongressen beslutade att förbundet inte ska teckna sådana försäkringar, något som Publikt rapporterar om i en annan artikel

Kongressen efterlyste också en ökad transparens kring förbundsstyrelsens arbete. Flera ombud uttryckte att det är svårt att veta vad som är på gång. Styrelsen gavs därför i uppdrag att informera avdelningsstyrelserna om ställningstaganden som kan påverka villkor eller arbetsmiljö för medlemmarna.

Även arbetsmiljöfrågorna fick stort utrymme i diskussionerna och förbundet fick bland annat i uppdrag att bättre kartlägga avdelningars och medlemmars behov av stöd, samt att ta fram olika typer av stödmaterial kring arbetsmiljön.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.