Arbete mot diskriminering utreds

MÅNGFALD2014-01-31
Regeringen ska utreda hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras. Utredningen ska bland annat se över DOs förutsättningar att effektivt motarbeta diskriminering.

Regeringen uppdrar till en särskild utredare att se över lagstiftningen för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Utredaren ska bland annat analysera Diskrimineringsombudsmannens, DO, rättsliga möjligheter och mandat och se om det behövs förtydliganden. Utredningen ska också belysa hur det statliga stödet till organisationer och stiftelser som arbetar mot diskriminering används  och ta ställning till om länsstyrelserna bör få ett utökat ansvar.

”Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Formella rättigheter leder dock inte automatiskt till lika rättigheter i praktiken. Därför behöver vi se vad som kan göras för att den som utsätts för diskriminering bättre ska kunna ta tillvara sina rättigheter”, säger integrationsminister Erik Ullenhag, FP, i ett pressmeddelande.

DO Agneta Broberg välkomnar den nya utredningen i ett pressmeddelande. DO har tidigare efterlyst tydligare lagstiftning kring andra aktörers möjligheter att agera:

”Jag tycker att det är bra att man inte enbart tittar på hur andra aktörer arbetar med diskrimineringsfrågorna, utan också samtidigt tittar på DO:s roll. Det är två sidor av samma fråga. Vi vet att det finns oklarheter i nuvarande lagstiftning och en översyn handlar om att svara på om DO har det mandat som behövs för att lösa uppdraget på bästa sätt.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.