Bild: Peter Kroon

Arbetsförmedlare får varning för jäv

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-12-22

En arbetsförmedlare ordnade behörighet till sig själv för att gå in i en för henne bekant arbetssökandes ärende. Det var jäv, enligt myndighetens personalansvarsnämnd, som nu ger kvinnan en varning.

Kvinnan, som jobbar på ett av Arbetsförmedlingens kontor i Mellansverige, skaffade i somras fullmakt och behörighet för att gå in i en annan handläggares ärende. Ärendet gällde en närstående till kvinnans barn.

I samtal med arbetsgivaren uppger arbetsförmedlaren att hon inte ville kontrollera handläggningen av ärendet, utan bara ville hjälpa personen.

Enligt personalansvarsnämndens beslutsunderlag medger kvinnan att hon, efter att ha gått in i ärendet, har skickat information om de olika typer av stöd som den arbetssökande skulle kunna få via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlaren säger också att hon aldrig har träffat personen i fråga, men medger att hon har engagerat sig i ärendet eftersom det handlar om en bekant till hennes barn, enligt beslutet.

Myndighetens personalansvarsnämnd skriver i sitt beslut att det inte går att slå fast att arbetsförmedlarens gärning har gynnat den arbetssökande. Men samtidigt konstaterar man att kvinnan har brutit mot de bestämmelser som gäller kring jäv i förvaltningslagen.

Eftersom den förseelsen inte kan betraktas som ringa får arbetsförmedlaren en varning med motiveringen att hon har ”åsidosatt sina skyldigheter i anställningen”, enligt nämnden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA