Arbetsgivare efterlyser samordning

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2010-12-07
Arbetsgivarverket vill ha en tydligare samordning mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Det framkom i samband med en hearing med socialförsäkringsutredningen.

Socialförsäkringsutredningen är en parlamentarisk kommitté som har i uppdrag att se över socialförsäkringarna. Vid en hearing med arbetsmarknadens parter sa Arbetsgivarverkets socialförsäkringsexpert Tina Eriksson att verket har stora förhoppningar på en ny sammanhållen lagstiftning, där sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen samordnas:

”Det är ett stort problem för de båda trygghetssystemen att sjukskrivna respektive arbetslösa upplever att de inte vet vilket stöd de kan förvänta sig från samhället. Försäkringarna är otydliga, upplevs ibland som godtyckliga och ger inte fullt ut den hjälp och trygghet individen efterfrågar vid sjukdom och arbetslöshet.”

Arbetsgivarverket vill också ha tydligare regler för rehabilitering. Med dagens regler förekommer det att alla inblandade – den sjukskrivne, arbetsgivaren, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och i slutändan kommunen – misstror varandras bedömningar, hävdade Tina Eriksson:

”Det finns inget gemensamt mål och ingen vill bli sittande med ansvaret för den berörda individen. I nuläget är huvudmannaskapet för rehabiliteringsarbetet inte tydligt för varken individen eller arbetsgivaren. Arbetsgivarverket menar att det vore önskvärt med en startpunkt, ett mittenparti där alla de åtgärder och insatser som är skäliga bör övervägas och prövas och slutligen, en bortre gräns, varefter arbetsgivaren inte kan avkrävas ytterligare insatser och någon annan tar över.”

Arbetsgivarverket efterlyser också tydligare arbetsrättsliga regler för när en person som inte längre kan fullgöra några arbetsuppgifter får sägas upp:

”Om regelverken samspelar ökar incitamenten för arbetstagaren att aktivt söka sig vidare till nya arbetsuppgifter som bättre matchar arbetsförmågan. Detta måste anses vara själva avsikten med rehabiliteringskedjan och måste även anses vara mer humant på sikt”, sa Tina Eriksson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.