Åtta av tio erbjuder digital inloggning

DIGITALISERING2019-11-07

Allt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har genomfört en omfattande enkät till myndigheter för att kartlägga digitaliseringen. Undersökningen visar att användningen av e-legitimation för att logga in i offentliga tjänster ökar. Störst är ökningen bland kommuner och regioner, men de statliga myndigheterna står för en större del av de transaktioner som genomförs med e-legitimation.

Åtta av tio kommuner och regioner erbjuder tjänster där man loggar in med e-legitimation. Bland de stora statliga myndigheterna med omfattande medborgarkontakt är andelen lika stor, men bland statliga myndigheter överlag erbjuder drygt var fjärde inloggning, enligt undersökningen.

Knappt fyra av tio av de offentliga aktörerna uppger att de tillåter användning av utländska e-legitimationer i sina tjänster, enligt de krav som ställs i eiDAS-förordningen.

”Det finns en rad utmaningar när det gäller e-legitimering inom den offentliga förvaltningen, utmaningar som vi måste beakta i Diggs främjandearbete inom området”, konstaterar Charlotta Hämäläinen vid Digg i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen är BankID den absolut vanligaste e-legitimationen för enskilda. 94 procent av de aktörer som har tjänster riktade till privatpersoner, företag och föreningar medger inloggning med BankID. Men det finns också skepsis inför BankIDs dominerande ställning. Dels finns en tvekan inför att BankID är ett kommersiellt alternativ. Dels tillåter BankID inte så kallad identitetsväxling, vilket flera aktörer pekar ut som ett problem. Många av deltagarna i undersökningen lyfter fram att Sverige behöver ett nationellt statligt eID.

Enligt enkäten finns ett tydligt behov bland kommuner, regioner och myndigheter att få mer information kring e-legitimering. Bland dem som redan erbjuder tjänster med e-legitimation är den viktigaste frågan e-legitimation i tjänsten. Mer än varannan vill ha mer information inom det området. Fyra av tio vill veta mer om tjänster för e-underskrifter. Behovet av mer information om e-legitimation i tjänsten är större bland kommuner och regioner, 57 procent, än bland statliga myndigheter, 43 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA