Bild: Casper Hedberg, Puwadol Jaturawutthichai/Mostphotos

Bakslag för facket i EU-domstolen

FACKLIGT2021-09-03

EU-kommissionen behöver inte utfärda bindande direktiv om medinflytande för statligt anställda inom EU, enligt ett beslut i EU-domstolen. ”Det innebär att de fackliga rättigheter vi har i Sverige och några länder till förnekas statligt anställda i EU”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.

EU-domstolens högsta instans har avslagit den stämning mot EU-kommissionen som lämnats in av Epsu, samarbetsorganisationen för Europas fackförbund för offentliganställda. Domen innebär, enligt ett pressmeddelande från ST, att EU-kommissionen inte behöver utfärda bindande direktiv kring rättigheter om medinflytande för statligt anställda inom EU.

– I Sverige har facken rätt att få information och få ha synpunkter på stora förändringar, som vid en omställning exempelvis. Konsekvensen av den här domen blir att omkring tio miljoner anställda i statlig tjänst i hela EU förvägras de rättigheter som dessutom redan finns för alla anställda i den privata sektorn, konstaterar STs förbundsordförande Britta Lejon.

Epsu träffade redan 2015 avtal med sin motsvarighet på arbetsgivarsidan om att offentliganställda skulle garanteras samma rättigheter när det gäller samråd och information som privatanställda har. När sådana avtal tecknas inom ramen för EUs så kallade sociala dialog lägger EU-kommissionen normalt fram ett direktiv som innebär att avtalsuppgörelsen blir bindande för alla EUs medlemsländer.

Men 2018 avvisade EU-kommissionen Epsus krav på att lägga fram ett sådant direktiv, med hänvisning till EUs subsidiaritets- och proportionalitetsprincip. Epsu beslutade då att dra kommissionen inför domstol. Enligt Europafacket strider kommissionens beslut mot Lissabonfördragets bestämmelser om genomförande på unionsnivå.

2019 förlorade Epsu i EU-domstolens underinstans, EU-tribunalen. Nu har den fackliga sidans krav avvisats även i högsta instans.

EU-domstolen konstaterar i ett pressmeddelande att arbetsmarknadens parter har en mycket stor självständighet att träffa avtal sinsemellan. Men den självständigheten innebär enligt domstolen inte att kommissionen automatiskt ska lägga fram ett förslag till beslut för rådet om genomförande på unionsnivå av ett sådant avtal.

”Detta skulle innebära att arbetsmarknadens parter gavs en initiativrätt som de inte har”, skriver domstolen.

Enligt Britta Lejon innebär domstolens utslag att möjligheterna till fackligt medinflytande inte finns på EU-nivå.

– Lagstiftningen måste ändras, om vi inte bara ska ha en inre marknad med fri rörlighet för produkter och tjänster utan också en ambition på det sociala området med vettiga arbetsvillkor. Nu förväntar vi oss att EU-kommissionen lägger fram ett eget förslag till direktiv för offentliganställdas rätt till medinflytande, säger Britta Lejon.

Europafacket

Epsu står för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund och består av 8 miljoner offentliganställda från över 260 fackförbund, bland andra Fackförbundet ST. Epsu organiserar arbetstagare inom energi, vatten och avfall, hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt kommunal och statlig förvaltning, i samtliga europeiska länder inklusive EUs grannländer i öst.

Källa: ST

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket EU
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.