Facket förlorade mål om EU-lagstiftning

EU2019-10-24
De offentliganställdas fack i EU, EPSU, fick inte igenom kravet att ett avtal om statligt anställdas rätt till information och konsultation vid omstruktureringar ska upphöjas till lag. ”Alla som vill se fackliga rättigheter i EU måste nu fundera på vad som behöver förändras”, kommenterar STs ordförande Britta Lejon domen.

Bakgrunden till tvisten är ett avtal på EU-nivå som parterna i den offentliga sektorn slöt 2015. Avtalet innehåller minimiregler för statligt anställdas inflytande vid större förändringar, rättigheter som redan finns på den privata sidan. Den normala hanteringen när parterna på EU-nivå slutit avtal är att kommissionen föreslår en EU-gemensam lagstiftning genom direktiv.

Men i detta fall svarade kommissionen – efter närmare tre års betänketid – att den inte tänkte gå vidare med ett direktiv.

De offentliganställdas fackliga organisation EPSU beslutade då att stämma kommissionen. Nu har EU-domstolens underinstans EU-tribunalen kommit med sin dom, och den ger kommissionen rätt. EU-kommissionens initiativrätt innebär att den kan bestämma huruvida avtal mellan parterna på arbetsmarknaden ska göras legalt bindande eller inte.

– Det är inte helt oväntat, men väldigt tråkigt, anser STs ordförande Britta Lejon, som sitter i EPSUs styrelse.

EPSU har möjlighet att överklaga till EU-domstolen, men Britta Lejon kan för dagen inte säga hur facket kommer att agera.

– Vi måste först analysera domen noga.

I samband med att avtalet slöts 2015 gjorde EPSU en undersökning av lagar och avtal i enskilda medlemsländer vad gäller information och samråd vid statliga omställningar.

– Vi kunde se att lagstiftning skulle innebära större rättigheter för offentliganställda i alla länder utom Sverige och Danmark, säger Britta Lejon.

Det är inte acceptabelt att offentliganställda har sämre rättigheter än privatanställda, anser hon.

– EU får inte bara vara en inre marknad för varor och kapital. Alla som vill se fackliga rättigheter i EU måste nu fundera på vad som behöver förändras.

Rättstvisten är den första där en europeisk facklig organisation stämt EU-kommissionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.