Bild: Axel Öberg/Försvarsmakten

Bättre villkor vid utlandstjänstgöring föreslås

STATSFÖRVALTNING2024-06-04

Utredningen Bättre förutsättningar för utsänd statlig personal föreslår flera förändringar av villkoren för statsanställda i utlandstjänst och deras familjer. Bland annat ska både den anställde och dennes familj enligt förslaget erbjudas sjuk- och hälsovård motsvarande vad som gäller i Sverige.

Departementsrådet Harald Sandberg har haft i uppdrag att utreda vissa förmåner till statligt anställda som tjänstgör utomlands. I promemorian föreslås bland annat att även den som inte är folkbokförd i Sverige och sänds ut av Regeringskansliet eller Försvarsmakten för att tjänstgöra utomlands ska omfattas av regionernas ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt tandvård. Enligt utredningens förslag ska det också gälla medföljande familjemedlemmar.

”För den statliga arbetsgivarens långsiktiga försörjning av kompetens med internationell erfarenhet är det önskvärt att personal kan tjänstgöra växelvis mellan svensk myndighet och internationella arbetsgivare”, skriver utredaren.

I promemorian föreslås också att förmånen av vaccination och hälsoundersökning av medföljande familjemedlemmar vid tjänstgöring utomlands ska göras skattefri. Skattefriheten ska gälla både privat och statligt anställd personal.

Utredningen behandlar även ett antal frågor som berör uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap för medföljande familjemedlemmar som inte är svenska medborgare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA