Annons:

Bild: Getty Images

Bemanningsanställda ska jobba med elstödet

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-02-14

Försäkringskassan kommer att anlita 50 till 70 bemanningsanställda under ett halvår för att klara hanteringen av elstödet. I normala fall är ST-avdelningen inom Försäkringskassan kritisk till bemanningslösningar. ”Men här stödjer vi inriktningen att det inte ska få störa våra ordinarie uppgifter”, säger STs avdelningsordförande Thomas Åding.

Av:  Börge Nilsson

Den 20 februari börjar Försäkringskassans system betala ut elstöd till alla personer vars namn stod på ett elnätsavtal den 17 november 2022. Stödet går till elområde 3 och 4 och baseras på uppgifter från elnätsbolagen om förbrukningen mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

När väl Försäkringskassans it-personal har startat jobben som ska ge elkunderna pengar på kontot ska allt gå av sig själv.

– Det mesta blir väldigt digitalt, det kommer inte att ske någon direkt handpåläggning, säger Thomas Åding, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

Men i ett senare skede behövs det människor. Hanteringen av eventuella fel eller informationsinsatser kring stödet skulle kunna förlama Försäkringskassans övriga verksamheter, menar han.

– Därför har myndighetsledningen bestämt sig för att lägga det här lite utanför, för att inte störa exempelvis handläggningen av föräldrapenning eller barnbidrag.

Thomas Åding säger att ST har en restriktiv hållning till att ta in anställda från bemanningsföretag och att facket också fått med sig arbetsgivaren på den linjen.

– Det handlar om legitimiteten och förtroendet för oss som statligt anställda. Vi ska ha riktiga avtal, rätt skydd och rätt utbildning.

Men i det här fallet är fack och arbetsgivare överens om att ta in tillfällig personal utifrån.

– Vi såg att det fanns fördelar med att inte belasta ordinarie verksamhet, säger Thomas Åding.

Enligt Försäkringskassans presstjänst ska 50 till 70 bemanningsanställda tas in, preliminärt från den 1 mars. De ska arbeta i sex månader, med option på förlängning vid behov. Myndighetens presstjänst skriver till Publikt att upphandlingen pågår.

Trots att inget är klart är bemanningsföretagens rekrytering påbörjad. I Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala, Västerås och Åmål annonserar Poolia, Manpower, Dreamwork Scandinavia, Perido, Bemannia och Jurek bemanning ut vad som förefaller vara elstödshandläggare. Ibland skrivs den titeln ut, ibland inte. På Platsbanken hos Arbetsförmedlingen finns det fler än 340 utannonserade bemanningstjänster hos Försäkringskassan, med sex månaders varaktighet och början den 1 mars.

Att det finns så många utannonserade tjänster beror enligt Försäkringskassans presstjänst på att samtliga företag som får lägga anbud enligt Kammarkollegiets ramavtal också annonserar ut tjänster så snart de sett avropet från Försäkringskassan, redan innan beslut om leverantör tagits. I dag, tisdagen den 14 februari, öppnar myndigheten anbuden och väljer sedan ut ett av bemanningsföretagen, det som erbjudit lägst pris, enligt Försäkringskassans presstjänst.

Exakt vad arbetet ska bestå av är ännu oklart. I annonserna betonas en fingertoppskänsla för kundservice och ett utmärkt bemötande. Manpower skriver i sin annons: ”Du kommer att arbeta med att besvara frågor kring det av regeringen beslutade elstödet”.

Poolia skriver: ”Vi söker nu flertalet handläggare som kommer att arbeta med allmänna och specifika frågor om elstödet i telefon samt eventuellt administration kring detta stöd”.

– Det kommer nog att handla väldigt mycket om att svara i telefon eller svara på annan inkommande kommunikation, säger Thomas Åding.

Försäkringskassans presstjänst skriver att utbetalningar bara kan skapas utifrån elnätsbolagens rapportering. ”Vid korrigeringar och kompletteringar tar vi emot ny data från elnätsbolagen som vi sedan beräknar och betalar ut”.

Trots satsningen på bemanningsanställda bedöms elstödet skapa merarbete på myndighetens it-avdelning och kommunikationsavdelning, samt för jurister och verksamhetsspecialister som tolkar nya förordningar.

Att elstödet hamnade hos Försäkringskassan tror Thomas Åding beror på att myndigheten visat sig vara så flexibel under pandemin.

– Vi löste ju väldigt förändrade uppdrag på väldigt kort tid. Sådant som vanligtvis tagit flera år har vi löst på månader och veckor.

Generellt sett är det ett bekymmer att politiker är så angelägna om att visa snabba resultat att framförhållningen blir för kort, anser han.

– Risken är att demokratiskt fattade beslut blir sämre utförda. Det blir ju sämre förutsättningar att klara uppdraget när man får någon månad på sig i stället för tre år, som var det vanliga för fem–tio år sedan, säger Thomas Åding.

Försäkringskassan fick uppdraget om det första elstödet av regeringen den 22 december 2022. Den 19 januari fick myndigheten i uppdrag att också administrera det andra elstödet. Det ska gå till hela landet och gäller kostnader under november och december 2022. Där inväntar Försäkringskassan den särskilda förordning som ska reglera det.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA