Bristande stöd till barn med intagna föräldrar

KRIMINALVÅRDEN2018-12-19
Samhället ger inte tillräckligt stöd till barn vars föräldrar sitter i fängelse eller på annan grund är frihetsberövade. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en kartläggning.

Stödet till barn som har föräldrar som är frihetsberövade är inte tillräckligt, anser Socialstyrelsen i sin rapport. De flesta av landets kommuner har inga specifika insatser eller ett utvecklat förebyggande arbete för dessa barn. Socialstyrelsens bedömning är att socialtjänsten behöver ökad kunskap inom området.

Varje år är det ungefär 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder som sitter i fängelse. Räknas också föräldrar inom frivården uppskattas de vara fler än 30 000.

”Förutsättningarna är sämre för de här barnen och ungdomarna. Frihetsberövandet kan leda till oro och svåra upplevelser och på sikt kan barnen få svårigheter i skolan eller drabbas av andra negativa konsekvenser. Därför är stödet till dessa barn så viktigt”, kommenterar utredaren Åsa Borén vid Socialstyrelsen.

Kartläggningen visar att några få ideella organisationer står för mycket av det stöd som finns till dessa barn och ungdomar i dag. Men Socialstyrelsen konstaterar att dessa organisationer inte finns i hela landet, utan har verksamhet på ett tiotal platser i landet.

Fyra av fem kommuner saknar särskilda insatser för barn och ungdomar vars föräldrar är frihetsberövade. Bara en av tjugo kommuner har förebyggande eller uppsökande verksamhet som riktar sig till barn med frihetsberövade föräldrar, och ett fåtal kommuner har gruppverksamhet eller ger enskilt stöd till målgruppen.

”Vår bedömning är att insatserna och stödet till barn vars föräldrar är frihetsberövade inte är tillräckligt. Det motsvarar inte det behov som finns hos barnen. Socialtjänsten har ett långtgående ansvar för dessa barn och de behöver stärka sitt samarbete med den ideella sektorn. Socialtjänsten behöver också öka sina kunskaper inom området”, konstaterar Åsa Borén. 

Utöver socialtjänsten påpekar Socialstyrelsen att också Kriminalvården, skolan samt hälso- och sjukvården har en viktig roll för att uppmärksamma barnens behov och lotsa vidare till relevant stöd. I rapporten beskriver Socialstyrelsen Kriminalvårdens insatser med bland annat barnombud, godnattsagor från insidan, föräldragrupper och besök.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.