Brister i Arbetsförmedlingens kontroll

ARBETSFÖRMEDLINGEN2019-11-08
Arbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.

IAF har granskat hur Arbetsförmedlingen hanterar a-kassan till personer som har en deltids- eller timanställning. Granskningen har fokuserat på kravet att arbetssökande aktivt ska söka lämpligt arbete, och att Arbetsförmedlingen ska underrätta a-kassan de inte gör det.

Enligt IAF brister Arbetsförmedlingen när det gäller att tydligt och konkret beskriva hur arbetssökandet ska gå till, i mer än några få individuella handlingsplaner. Av handlingsplanerna framgår inte heller vilka yrken eller yrkesområden som har bedömts vara lämpliga arbeten för respektive arbetssökande. 

Arbetsförmedlingen har enligt rapporten inte gjort tillräckligt tydligt vad kravet att vara aktiv i arbetssökandet och söka lämpliga arbeten egentligen innebär. Då fungerar inte handlingsplanen som utgångspunkt för granskning av aktivitetsrapporten och bedömning av om den arbetssökande aktivt har sökt lämpliga arbeten, så som det är tänkt. I praktiken låter Arbetsförmedlingen den arbetssökande förstå att det är ok att inte följa kraven på aktivt arbetssökande, anser IAF. 

IAFs granskning visar att Arbetsförmedlingen har godkänt aktivitetsrapporter som inte innehöll någon sökaktivitet alls. Arbetssökande har bedömts uppfylla kravet på sökaktivitet trots att hen inte har sökt något jobb eller gjort något annat för att ta sig ur arbetslösheten. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen gjort en bedömning som inte kan anses vara rimlig i var tredje aktivitetsrapport som har godkänts.

Eftersom det inte finns några godtagbara skäl för en person som får a-kassa att inte aktivt söka arbete, sätts principen om aktivt arbetssökande ur spel, skriver IAF. Det leder till att a-kassa betalas ut till personer som inte har rätt till den, eftersom de inte lever upp till villkoren. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen eftersom denna hantering inte är i enlighet med gällande bestämmelser.

Enligt IAF har dessutom Arbetsförmedlingen låtit bli att rapportera arbetssökande till a-kassan enligt reglerna. Enligt rapporten har myndigheten skickat in 3 anmälningar, men borde ha rapporterat 85 fall där arbetssökande inte aktivt har sökt lämpligt arbete.

De brister i Arbetsförmedlingens kontroll som granskningen visar, riskerar att leda till att arbetslöshetsförsäkringen inte fungerar som en omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa, konstaterar IAF. Det riskerar att leda till att arbetssökande blir kvar i arbetslöshet längre än nödvändigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.