Bild: Mostphotos

Bullerkrav säkerhetsrisk för järnvägen

SPÅRTRAFIKEN2020-10-29

EUs nya krav på tysta järnvägssträckor börjar gälla 2024. Enligt en ny rapport från Transportstyrelsen riskerar antalet olyckor på järnvägen att öka när äldre gjutjärnsbromsar byts mot tystare i kompositmaterial.

Enligt Transportstyrelsen kan EUs bullerkrav få stora konsekvenser för svenska järnvägsföretag och påverka både gods- och persontrafik. EUs krav på tysta järnvägssträckor innebär enligt myndigheten att delar av vagnparken behöver byggas om. Gjutjärnsbromsar på godsvagnar som är i bruk måste ersättas med kompositbromsblock eller skivbromsar för att uppfylla kraven.

Bromsar av komposit är enligt Transportstyrelsen billigare än skivbromsar. Men tester som gjorts i Sverige och Finland visar att kompositbromsblock bromsar sämre i vinterklimat.

”Den risk som analyserats är tågens plötsliga förlust av bromsförmåga. I första hand leder det till förlängda bromssträckor och i förlängningen till möjliga följdhändelser som kollision med ett annat tåg eller föremål eller urspårning”, konstaterar Transportstyrelsens utredare Mikael Aho i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har enligt pressmeddelandet kunnat identifiera olika åtgärder som kan minska riskerna och kommer att fortsätta utreda dessa. Det handlar om åtgärder som berör godsvagnar, lok och operativa regler. Samtidigt krävs åtgärder på nationell och internationell nivå, skriver myndigheten.

Slutsatser ur rapporten

Det finns kompositbromsblock som har bevisat undermåliga vinteregenskaper och att använda dessa resulterar i en icke tillåtlig risknivå.

Incidenterna har skett trots ett antal operativa åtgärder, som exempelvis att man sänkt tågens hastighet. Dessa åtgärder har lett till försenade och inställda tåg.

Bromsblock av komposit ska godkännas av Internationella järnvägsunionen, UIC, innan de tas i bruk. UICs vintertester motsvarar inte verkliga nordiska vinterförhållanden.

Källa: Transportstyrelsen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.