Bild: Mostphotos

Bullerkrav säkerhetsrisk för järnvägen

SPÅRTRAFIKEN2020-10-29
EUs nya krav på tysta järnvägssträckor börjar gälla 2024. Enligt en ny rapport från Transportstyrelsen riskerar antalet olyckor på järnvägen att öka när äldre gjutjärnsbromsar byts mot tystare i kompositmaterial.

Enligt Transportstyrelsen kan EUs bullerkrav få stora konsekvenser för svenska järnvägsföretag och påverka både gods- och persontrafik. EUs krav på tysta järnvägssträckor innebär enligt myndigheten att delar av vagnparken behöver byggas om. Gjutjärnsbromsar på godsvagnar som är i bruk måste ersättas med kompositbromsblock eller skivbromsar för att uppfylla kraven.

Bromsar av komposit är enligt Transportstyrelsen billigare än skivbromsar. Men tester som gjorts i Sverige och Finland visar att kompositbromsblock bromsar sämre i vinterklimat.

”Den risk som analyserats är tågens plötsliga förlust av bromsförmåga. I första hand leder det till förlängda bromssträckor och i förlängningen till möjliga följdhändelser som kollision med ett annat tåg eller föremål eller urspårning”, konstaterar Transportstyrelsens utredare Mikael Aho i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsen har enligt pressmeddelandet kunnat identifiera olika åtgärder som kan minska riskerna och kommer att fortsätta utreda dessa. Det handlar om åtgärder som berör godsvagnar, lok och operativa regler. Samtidigt krävs åtgärder på nationell och internationell nivå, skriver myndigheten.

Slutsatser ur rapporten

Det finns kompositbromsblock som har bevisat undermåliga vinteregenskaper och att använda dessa resulterar i en icke tillåtlig risknivå.

Incidenterna har skett trots ett antal operativa åtgärder, som exempelvis att man sänkt tågens hastighet. Dessa åtgärder har lett till försenade och inställda tåg.

Bromsblock av komposit ska godkännas av Internationella järnvägsunionen, UIC, innan de tas i bruk. UICs vintertester motsvarar inte verkliga nordiska vinterförhållanden. 

Källa: Transportstyrelsen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.