De statliga bolagens vinster minskade förra året

STATLIGA BOLAG2023-03-31

Bolagen med statligt ägande ökade sin omsättning med 16,8 procent under förra året. Trots det minskade vinsten till 23,4 miljarder kronor, att jämföra med 101 miljarder kronor rekordåret 2021.

2022 års bokslutskommuniké för bolagen med statligt ägande redovisar ett resultat efter skatt på 23,4 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med 16,8 procent under 2022 och slutade på 476,2 miljarder kronor.

Den största relativa omsättningsökningen redovisar SAS, som under 2022 höjde sin försäljning med 128 procent. Också Vattenfall redovisar en kraftigt ökad omsättning, främst beroende på höjda elpriser på den europeiska marknaden. Bolaget gick från 180 miljarder kronor till närmare 240 miljarder, en ökning med 33 procent. Samtidigt minskade Vattenfalls resultat från 48 miljarder kronor 2021 till ett nollresultat under förra året. Enligt rapporten beror nedgången på jämförelsestörande poster och ett lägre finansnetto.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav i Telia och SAS minskade under 2022 med 26,0 procent till 43,8 miljarder kronor.

Utdelningarna från de statligt ägda bolagen för 2022 väntas bli cirka 23,0 miljarder kronor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statliga bolag
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.