Delat myndighetsansvar för statlig e-legitimation

DIGITALISERING2023-10-16

I ett delbetänkande föreslår Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet att Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ska få ansvaret för att utfärda statliga e-legitimationer. Polisen föreslås ansvara för grundidentifieringen.

Utredningens förslag är att en statlig e-legitimation ska kunna utfärdas till den som fyllt eller under innevarande kalenderår fyller nio år. Sökanden ska själv inställa sig hos Polisen för att ansöka om e-legitimationen. Vid ansökan ska man kunna styrka sin identitet och ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Utredningen har valt att föreslå att Polisen ska vara ansvarig för identifieringen, i stället för Skatteverket, som var ett möjligt alternativ.

Den statliga e-legitimationen ska utfärdas genom ett kontaktlöst aktivt kort, men bör enligt förslaget så snart som möjligt tillhandahållas på ett statligt utfärdat identitetskort.

Utredningen föreslår att alla offentliga aktörer ska vara skyldiga att tillåta identifiering med godkända e-legitimationer utifrån ett auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post. Skyldigheten gäller också företag som yrkesmässigt bedriver helt eller delvis offentligt finansierad verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg.

”I dagens digitaliserade samhälle blir det svårare och svårare att klara sig utan en e-legitimation, det är i princip nödvändigt för att kunna använda flera viktiga digitala tjänster och samhällsfunktioner. Det är naturligt att staten ansvarar för och säkerställer medborgares digitala identitet, på samma sätt som vid passutgivning. Nu ser jag fram emot att ta del av utredningens förslag som kommer att beredas vidare i Regeringskansliet innan regeringen tar slutgiltig ställning”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, utredningens delbetänkande i ett pressmeddelande.

Den nya lagen om elektronisk identifiering föreslås träda i kraft 1 mars 2026. Regeringen har i budgetpropositionen avsatt 40 miljoner kronor för utvecklingen av en statlig e-legitimation under 2024. Det tekniska utvecklingsarbetet kommer att pågå parallellt med att förslagen från utredningen bereds.

Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast 31 maj 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA