Digitala stöd ska stärka smittskydd

DIGITALISERING2020-11-06
Regeringen har gett E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga hur digitala stöd kan stärka och förenkla smittskyddsarbetet i både Sverige och Europa.

”Covid-19-pandemin har i hög grad aktualiserat den omfattande potential som finns inom digitaliseringen. Smittskyddsarbetet i synnerhet är ett område där digitala stöd kan komma att göra stor nytta. Samtidigt är det viktigt att värna den personliga integriteten”, kommenterar socialminister Lena Hallengren, S, uppdraget i ett pressmeddelande.

I E-hälsomyndighetens uppdrag ingår att kartlägga befintliga digitala stöd och tillämpningar i det löpande smittskyddsarbetet och i insatser vid större utbrott av smittsamma sjukdomar i ett urval länder inom främst EU.

Kartläggningen ska ge underlag om hur organisatoriskt och juridiskt ansvar hanteras, med särskilt fokus på personuppgiftsbehandling, integritetsskydd och informationssäkerhet. Kartläggningen ska också innehålla epidemiologiska grundantaganden, samt information om hur stora andelar av befolkningen som använder eller omfattas av stöden.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att kartlägga huvudsakliga processer och arbetsmoment i smittskyddsarbetet på främst regional och lokal nivå. Med utgångspunkt i kartläggningen ska myndigheten identifiera moment som skulle kunna effektiviseras eller förenklas med hjälp av digitala stöd. Kartläggningen ska främst fokusera på processer vid olika typer av smittutbrott, som till exempel coronapandemin, men den kan även inkludera delar av det löpande smittskyddsarbetet.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast 1 april 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.