E-förvaltning kräver aktiv styrning

REGERINGEN2009-12-08
Regeringens styrning av e-förvaltningen har inte varit tillräckligt tydlig och aktiv. Det visar två rapporter från Riksrevisionen.

De möjligheter som finns i IT och e-legitimationer har utnyttjas inte fullt ut av myndigheterna. Det anser Riksrevisionen efter att ha genomfört två granskningar av hur staten utnyttjar e-förvaltning i praktiken.

Myndigheten har dels granskat hur systemet med e-legitimation för privatpersoner utnyttjas, dels varför viktiga IT-investeringar i samverkan mellan myndigheter inte genomförs. Båda granskningarna pekar ut brister i hur myndigheterna utnyttjar de möjligheter som finns.

Enligt Riksrevisionen uppfyller systemet för e-legitimation till stora delar de krav som riksdagen har ställt på rättssäkerhet, tillgänglighet, kostnadseffektivitet och teknikneutralitet - även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar.

Men regeringen och myndigheterna har inte utvecklat systemet med e-legitimationer så att riksdagens intentioner följs. Medborgarna har blivit ”låsta” till sina respektive banker och andra möjliga leverantörer har haft svårt att hävda sig, anser revisionen. En orsak är ramavtal som har satt priskonkurrensen ur spel.

Ett avgörande hinder för myndigheterna att samverka kring IT-investeringar är att någon av myndigheterna prioriterar ned sin del av investeringen. Trots att myndigheter är skyldiga att samarbeta för enskildas och statens bästa prioriteras den egna nyttan, skriver Riksrevisionen.

Regeringen har brustit i styrning, finansiering och uppföljning av samverkande myndigheters IT-investeringar. Riksrevisionen pekar på att Delegationen för e-förvaltning lämnat flera förslag för att komma tillrätta med bristerna:  

"En stor del av e-förvaltningens problem kan lösas om E-delegationens förslag genomförs. För att maximalt utnyttja kapaciteten i e-förvaltning krävs att regeringen styr aktivt", säger riksrevisor Claes Norgren i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.