Efterlyser åtgärder för att minska sjukfrånvarogapet

SJUKFRÅNVARO2020-05-29
Sjukfrånvaron i statliga myndigheter är högre bland kvinnor än män. Nu vill Statskontoret att myndigheterna där könsskillnaderna är störst ska få i uppdrag att analysera vad gapet beror på.

För knappt två veckor sedan släppte Statskontoret den årliga statistiken över sjukfrånvaron i statliga myndigheter. Den visade bland annat att sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika myndigheter, men också att kvinnornas sjukfrånvaro var dubbelt så hög som männens. För kvinnor låg sjukfrånvaron på 5 procent av den tillgängliga arbetstiden under 2019, medan motsvarande siffra för män var 2,5 procent.

I en färsk rapport har Statskontoret nu, på uppdrag av regeringen, analyserat siffrorna djupare och lämnat förslag på lämpliga åtgärder. Myndigheten har identifierat problemområden, men presenterar också framgångsfaktorer i arbetet för en minskad sjukfrånvaro. Tanken är att rapporten ska kunna vägleda myndigheterna i arbetet med att jämna ut könsskillnaderna.

Bland annat lyfter Statskontoret behovet av systematiskt arbetsmiljöarbete, samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare samt vikten av en närvarande chef.

I rapporten konstaterar Statskontoret också att kvinnor ofta i mindre utsträckning har möjlighet att påverka sin arbetssituation, vilket skulle kunna vara en förklaring till skillnaden i sjukfrånvaro.

Statskontoret noterar samtidigt att behoven av och förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron bland kvinnor skiljer sig åt mellan myndigheterna och föreslår därför att regeringen överväger att ge myndigheter med stora könsskillnader i sjukfrånvaron uppdraget att närmare analysera vad skillnaden beror på.

Statskontoret förslår också att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag att ta fram ett kunskapsmaterial om hur arbetsgivare kan använda ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.