Efterlyser bättre styrning i Jordbruksverket

JORDBRUKSVERKET2021-03-02
Jordbruksverket behöver en mer aktiv ekonomi- och it-styrning, skriver Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en granskning. ESV anser också att myndigheten bör lämna tydligare underlag till regeringen.

Jordbruksverkets organisation har sitt fokus på hur myndigheten ska hantera EU-stöden under innevarande och kommande programperiod. Det gör att ekonomi och kostnader får en undanskymd roll, konstaterar ESV i rapporten. Också regeringens finansiella styrning av myndigheten behöver enligt ESV bli mer stabil och långsiktig. Regeringen bör förtydliga uppdraget till Jordbruksverket om att anpassa verksamheten till tillgängliga medel.

ESV har granskat Jordbruksverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner, med fokus på anslagshantering och prognoser för utbetalningar av EU-stöd. Enligt ESV behöver helhetssynen kring verksamhetsmål och prioriteringar förstärkas, bland annat genom att i arbetsordningen tydligare ange vilket ansvar för ekonomin och ekonomistyrningen som ingår i olika roller. Kostnadsmedvetenheten behöver öka inom alla avdelningar som hanterar EU-stöd, anser ESV. It-styrningen behöver också samordnas med ekonomistyrningen.

Jordbruksverkets rapportering gör det svårt för såväl mottagare i Regeringskansliet som för allmänheten att få en övergripande helhetsbild av verksamheten, anser ESV. Informationen i underlagen behöver presenteras mer pedagogiskt och lättillgängligt för att tydliggöra myndighetens bedömningar och förslag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.