ESV vill avskaffa pappersfakturor

E-FÖRVALTNING2015-05-28

Ekonomistyrningsverket, ESV, ställer sig bakom förslaget att avskaffa pappersfakturor till offentlig sektor. Ett lagkrav på elektroniska fakturor bör införas i november 2018, anser myndigheten.

Regeringen har uppdragit till ESV att analysera konsekvenserna av ett krav på företag att bara skicka e-fakturor till offentlig sektor. Myndighetens slutsats är att ett lagkrav på e-faktura bör införas i november 2018 för hela den offentliga sektorn.

Under utredningen har ESV hämtat in synpunkter från såväl företagare som branschorganisationer och offentlig sektor. Enligt ett pressmeddelande har de överlag varit positiva till ett lagförslag:

”Vår genomgång visar att ett lagkrav har stort stöd hos dem som berörs. Samtidigt kommer ett lagkrav naturligtvis ställa krav på stödinsatser. Utan stöd till både leverantörer och köpare riskerar vi att förslaget inte får rätt genomslag”, säger enhetschefen Peter Norén.

Enligt ESVs analys finns det möjligheter att spara pengar och resurser om offentlig sektor skulle sluta ta emot pappersfakturor. Ett lagkrav skulle också innebära miljövinster, eftersom pappersfakturorna skulle försvinna och transporterna av dem därmed skulle bli överflödiga.

Regeringens initiativ till ett lagkrav grundar sig på ett EU-direktiv om e-faktura. Enligt direktivet ska offentlig sektor kunna ta emot elektroniska fakturor i vissa format.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.