Från 1 april nästa år ska staten övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, föreslår regeringen.
Bild: Mostphotos
Från 1 april nästa år ska staten övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, föreslår regeringen.

Bara e-fakturor efter 1 april nästa år

E-FÖRVALTNING2018-02-02

Från 1 april nästa år ska det bli elektroniska fakturor som gäller för den som gör affärer med staten, föreslår regeringen. Enligt regeringen kommer övergången till e-fakturor att spara samhället miljardbelopp.

Upphandlande myndigheter och enheter ska från 1 april 2019 få alla fakturor i en elektronisk form som överensstämmer med den europeiska standarden, om inte någon annan standard speciellt avtalats. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

”Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär att Sverige genomför EUs direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling. Kravet på e-fakturor föreslås gälla alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft. Regeringen kommer att ge någon myndighet i uppdrag att ge stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA