Annons:

Trögt för införande av e-förvaltning

E-FÖRVALTNING2017-10-16

Utvecklingen av e-förvaltning går trögt inom många myndigheter. Det visar en enkät som genomförts av Ekonomistyrningsverket, ESV. Vissa myndigheter är dåliga på e-handel och e-fakturor.

ESVs enkät visar att det fortsatt finns en stor utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete.

ESV använder matchning av fakturor som ett mått på hur långt myndigheterna kommit. Matchning handlar om att koppla samman en order med en faktura eller att koppla en faktura till ett abonnemang. Matchningen är enligt ESV ett viktigt verktyg för att effektivisera med hjälp av e-handel. Enligt enkäten matchar de statliga myndigheterna i genomsnitt 15 procent av sina fakturor. Det överensstämmer med resultatet vid den senaste mätningen och indikerar att många myndigheter kan utvecklas ytterligare inom området, skriver ESV i ett pressmeddelande.

Andelen e-fakturor har enligt enkäten ökat till 57 procent. Men andelen e-fakturor varierar kraftigt, från omkring 80 procent e-fakturor för de myndigheter med högst resultat till några få procent e-fakturor för de myndigheter med lägst resultat.

Sex av tio myndigheter uppger att de alltid eller mycket ofta ställer krav på e-faktura i upphandlingar. Det är enligt ESV något högre än i föregående mätning. Tre av tio ställer krav på e-handel vid upphandlingar. Lika stor andel anger att de använder sitt e-handelssystem för att följa upp sina inköp.

Det är få myndigheter som har många elektroniska ordrar – de flesta av myndigheterna har få eller inga e-ordrar alls under mätperioden. Genomsnittet 100 e-ordrar per 100 årsarbetskrafter visar enligt ESV att de allra flesta myndigheterna borde kunna använda sig av sina e-handelssystem i högre utsträckning än i dag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA