Trög övergång till e-handel i staten

E-FÖRVALTNING2017-02-08

Svenska myndigheter ligger efter när det gäller e-handel. Bara varannan faktura som myndigheterna tar emot är digital. Övriga länder i Norden ligger före Sverige, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV.

ESV har regeringens uppdrag att följa upp och främja e-handel i staten. I sin årliga rapport till regeringen konstaterar ESV att det finns utvecklingspotential för e-handeln i staten.

Enligt ESV kan e-handel göra myndigheternas inköpsprocess effektivare. Att gå över till elektronisk hantering av beställningar och fakturor sparar både tid och pengar och bidrar till ökad kvalitet och service. ESV konstaterar att bara hälften av alla fakturor som statliga myndigheter tar emot är elektroniska i dag. Jämfört med andra nordiska länder är det en låg andel. Hittills är sex av tio myndigheter anslutna till den europeiska standarden Peppol. Senast 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till Peppol.

Enligt ESVs rapport är det stora skillnader mellan olika myndigheter. Generellt har stora myndigheter kommit längre med e-handel.

”I våra kontakter med myndigheterna upplever vi att många arbetar aktivt med att effektivisera sina inköp med e-handel och vi tror att resultaten kommer att synas i kommande uppföljningar”, skriver projektledaren Sören Pedersen i ett pressmeddelande.

Peppol europeisk standard

Peppol står för Pan-European Public Procurement On-Line (europeisk offentlig upphandling online). Det är en samlad lösning för elektroniska inköp som arbetats fram på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är ett resultat av ett EU-projekt som pågick mellan åren 2008 och 2012. Därefter drivs verksamheten vidare av en europeisk organisation som förvaltar och vidareutvecklar lösningen.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.