Experter vill stoppa planerat pilotprojekt

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-03-30
I en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.

I dagarna ska Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom inledas på 32 orter runt landet. Projektet är en del av reformeringen av Arbetsförmedlingen för att fler tjänster ska utföras av fristående aktörer i ett system baserat på Lagen om valfrihetssystem, LOV. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas få individer i “varaktig sysselsättning”.

”Vi är nu i ett extraordinärt läge där många sägs upp och vänder sig till Arbetsförmedlingen. Det är, inte minst nu, viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser effektivt styr mot rätt resultat. Att nu lägga resurser på Krom framstår som helt fel i tid. I detta arbetsmarknadsläge bör man istället fokusera på insatser som fungerar väl”, skriver utredaren Kristina Lovén Seldén, TCO, SSRs samhällspolitiska chef  Ursula Berge, utredaren Adnan Habibija och ekonomen Anna-Kirsti Löfgren, båda LO, i en debattartikel i Arbetsvärlden.

De fyra artikelförfattarna företräder som experter LO, TCO och Saco i Arbetsförmedlingens partsråd.

Den ersättningsmodell som Krom är baserad på levererar enligt debattartikeln vare sig kundval, rustning eller en rimlig definition av matchning. Den ”marknad” som ska skapas är designad för leverantörerna, inte för de arbetssökande, skriver de fyra. Krom gynnar den leverantör som får ut en arbetssökande snabbast. Den resultatbaserade ersättningen riskerar att leda till att arbetslösa trycks ut i jobb som inte motsvarar deras utbildnings- och kompetensnivå.

”Istället för att lägga resurser på ett oprövat pilotprojekt är det dags att fokusera på de stora grupper som sagts upp med anledning av Coronakrisen och som behöver stöd just nu. Därför är det rimligt att skjuta upp Krom”, skriver de fyra fackliga experterna.

När reformarbetet fortsätter i ett senare skede är det centralt att Arbetsförmedlingen styrs mot att utveckla en effektiv arbetsmarknadspolitik. Det innebär bland annat att Krom måste förändras i grunden, anser de fyra.

”Det blir för oss allt mer uppenbart att Krom inte tillför den kunskap vi behöver för att reformera Arbetsförmedlingen. Den riskerar istället att slå undan benen för vår inkluderande arbetsmarknad och lönebildning, och leda till att en allt större andel av jobben är otrygga, lågkvalificerade och lågbetalda, där människors kunskaper inte tas till vara”, skriver de fyra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.