Forskare ser brister i Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst

ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-04-15
Det finns brister i Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, kommer sex forskare fram till i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Införandet av tjänsten Rusta och matcha, som myndigheten förkortar Krom, är en del av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Krom används sedan i mars 2020 i 32 kommuner, och 2022 ska myndigheten använda modellen i hela landet.

Nu har tillämpningen av Krom utvärderats av en forskargrupp vid IFAU. Arbetsförmedlarna ska dela in Kromdeltagarna i tre nivåer, utifrån hur lätt eller svårt de har att få ett jobb. De fristående aktörernas ersättning blir högre för de arbetssökande som bedöms ha svårare att få jobb.

Bedömningen görs med hjälp av ett statistiskt profileringsverktyg. Enligt rapporten styr profileringsverktyget både volymer och deltagarsammansättning på ett sätt som förmodligen inte är i linje med intentionerna med tjänsten. Olika leverantörer arbetar enligt forskarna på ett liknande sätt med alla deltagare och de aktiviteter som ges skiljer sig inte tydligt åt mellan tjänstens tre nivåer.

Enligt forskarna är profileringsverktyget inte tillräckligt bra anpassat till att de arbetssökandes jobbchanser minskar ju längre tid de har varit arbetslösa. Arbetssökande som varit arbetslösa länge bedöms därför stå närmare arbetsmarknaden än vad de i själva verket gör.

”Många av deltagarna i Krom har långa inskrivningstider och därför låga jobbchanser. I en reformerad myndighet, där ett profileringsverktyg sannolikt får en framträdande roll, är det viktigt att ett sådant verktyg verkligen fångar jobbchanserna på bästa möjliga sätt”, konstaterar Johan Vikström, en av rapportens författare, i ett pressmeddelande.

En del av de intervjuade arbetsförmedlarna har upplevt stora problem under genomförandet, medan andra anser att det fungerat bra. De problem som redovisas hänger framför allt ihop med det nya ärendehanteringssystem som infördes samtidigt med Krom.  

”Det relativt stora antalet leverantörer ska inte tas som intäkt för att nuvarande utformning av Krom nödvändigtvis skapar förutsättningar för en långsiktigt livskraftig marknad över hela landet. I Krom-områdena fanns redan fristående aktörer som arbetade med matchning av arbetssökande på Arbetsförmedlingens uppdrag och vi har bara följt tjänsten under ett knappt år”, framhåller Martin Söderström, en annan av forskarna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.