Fackfusionen

TRIO2003-07-28
En facklig fusion som ökar aktiviteten på arbetsplatserna är lyckad. Fusionen mellan ST och FF ser ut att möta detta krav, visar en ny forskarrapport.


Vilka motiv anges för fackliga förbundssammanslagningar? Vilka hinder möter man och vilka blir effekterna? 
Dessa frågor ville fackföreningsforskaren Magnus Sverke på  Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet ha svar på från TRIO-projektet.

Trots att projektet havererade, ville förbunden samarbeta i en enkätundersökning. Man lät sina medlemmar ta ställning bland annat till tolv påståenden om det egna fackliga engagemanget.
Både ST och FF (Försäkringsanställdas Förbund) visar högt engagemang, medan HTF ligger lägst både vad gäller mer krävande fackligt deltagande och tillfälligt eller bara stödjande deltagande. Man konstaterar också att FFs medlemmar under 2002 var flitigast på att läsa sin fackförbundstidning.

Enkätsvaren från de fyra förbunden har publicerats i en preliminär rapport (Sammanslagning av tjänstemannaförbund: Motiv, hinder och effekter).

I höst ska konsekvenserna av sammanslagningen ST-FF studeras. Dessa ska jämföras med medlemsattityderna i HTF och SKTF, där verksamheten inte påverkats av några fusioner.

TRIO-projektet

Under 2000 lanserades tanken att ST, HTF och SKTF skulle gå samman.

Senare tillkom Försäkringsanställdas förbund. Det nya storförbundet med runt 450 000 medlemmar skulle bli näst störst i landet.

Med tre rösters övervikt fälldes förslaget på HTFs extra förbundsråd i december 2001.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.