Fackfusionen stärkte ST och FF

TRIO2003-06-27

En facklig fusion som ökar aktiviteten på arbetsplatserna är lyckad. Fusionen mellan ST och FF ser ut att möta detta krav, visar en ny forskarrapport.

Av:  Ann-Charlotte Viklund

Vilka motiv anges för fackliga förbundssammanslagningar? Vilka hinder möter man och vilka blir effekterna? 
Dessa frågor ville fackföreningsforskaren Magnus Sverke på Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet ha svar på från TRIO-projektet.

Trots att projektet havererade, ville förbunden samarbeta i en enkätundersökning. Man lät sina medlemmar ta ställning bland annat till tolv påståenden om det egna fackliga engagemanget.
Både ST och FF (Försäkringsanställdas Förbund) visar högt engagemang, medan HTF ligger lägst både vad gäller mer krävande fackligt deltagande och tillfälligt eller bara stödjande deltagande.
Man konstaterar också att FFs medlemmar under 2002 var flitigast på att läsa sin fackförbundstidning.

Enkätsvaren från de fyra förbunden har publicerats i en preliminär rapport (Sammanslagning av tjänstemannaförbund: Motiv, hinder och effekter).
I höst ska konsekvenserna av sammanslagningen ST-FF studeras. Dessa ska jämföras med medlemsattityderna i HTF och SKTF, där verksamheten inte påverkats av några fusioner.

TRIO-projektet

Under 2000 lanserades tanken att ST, HTF och SKTF skulle gå samman.
Senare tillkom Försäkringsanställdas förbund. Det nya storförbundet med runt 450 000 medlemmar skulle bli näst störst i landet.
Med tre rösters övervikt fälldes förslaget på HTFs extra förbundsråd i december 2001.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA