Färre avvikningar från SiS under förra året

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2024-02-20

Antalet avvikningar från Statens institutionsstyrelses ungdomshem sjönk kraftigt under förra året. Totalt avvek 248 barn och unga från ungdomshemmen under 2023, vilket är en minskning med över 40 procent jämfört med föregående år.

Enligt ett pressmeddelande från Statens institutionsstyrelse, SiS, är fjolårets 248 avvikningar från ungdomshemmen det lägsta antalet sedan myndigheten 2015 började föra heltäckande statistik inom området. Under 2022 avvek 420 barn och unga.

Av de totalt 248 avvikningarna under 2023 gällde 83 fall, en tredjedel, en rymning från själva institutionsområdet. Den vanligaste typen av avvikning är att en ungdom inte kommer tillbaka på utsatt tid från en bevakad eller obevakad hempermission. Bara en brottsdömd ungdom avvek under 2023 från en plats i sluten ungdomsvård.

”SiS vårdar i dag allt fler unga med höga risker för hot, våld och avvikning. Vi gör detta i mestadels eftersatta lokaler med en lagstiftning som vare sig är modern eller ändamålsenlig. Att SiS trots detta kunnat minska antalet avvikningar med över 40 procent är ett väsentligt framsteg. Det kan till stor del förklaras med etableringen av en säkerhetskultur i vardagen, lokala säkerhetssamordnare och införandet av strukturerade säkerhetsbedömningar”, kommenterar SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson statistiken i pressmeddelandet.

Antalet avvikningar per 365 vårddygn inom ungdomsvården halverades enligt SiS statistik från 0,8 föregående år till 0,4 under 2023. Också inom missbruksvården minskade antalet avvikningar mellan 2022 och 2023, från 190 till 180. Däremot är antalet avvikningar per 365 vårddygn inom missbruksvården oförändrat 0,5, eftersom antalet placerade inom missbruksvården under perioden minskade något.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Ungdomsvård
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA