Färre regionala enheter

ST KANSLIORGANISATION2003-08-07
Fyra geografiska områden ska svara för ”det lokala uppdraget” inom ST, enligt förslag från en intern utredning.
Av:  Jan-Åke Porseryd

De nuvarande regionala enheterna föreslås omvandlas till fyra geografiska områden:

• Område Syd med huvudort i Malmö omfattande de nuvarande regionala enheterna i Malmö och Norrköping.

• Område Väst med huvudort i Göteborg omfattande nuvarande regionala enheterna i Göteborg och Örebro.

• Område Öst med huvudkontor i Stockholm omfattande Stockholms län och Gotland. Verksamheten integreras i de förhandlings- och organisationsenheter som föreslås bli inrättade vid ST-kansliet i Stockholm (se nedan).

• Område Norr med huvudort i Umeå omfattande nuvarande Region Norr.

De geografiska områdena ska svara för STs ”lokala uppdrag”, dvs arbeta med direkt stöd till avdelningar, sektioner och klubbar.

Det förbundsgemensamma intresset, ”det nationella uppdraget” utförs vid förbundskansliet i Stockholm.

Två nya enheter föreslås bli inrättade. En förhandlingsenhet , som ska svara för STs avtalsområden, och en organisationsenhet, som ska arbeta med bl a rekrytering, utveckling och utbildning av medlemmar.

De två nya enheterna ersätter avtals- och utvecklingsenheten, medlemsenheten och regionala enheten i Stockholm, som föreslås bli avvecklade.

Övriga enheter vid STs centrala kansli omfattas inte av förslagen från den interna utredningen, som letts av Börje Johansson, tidigare ordförande i Försäkringsanställdas Förbund och nu anställd som verksamhetskoordinator vid ST.

Avsikten med översynen av kansliorganisationen är att skapa en mer ändamålsenlig organisation för att uppnå de politiska målen för ”Det nya ST”.

Utredningen anser att förändringarna bör genomföras så snart som möjligt. Beslut i frågan tas av förbundsstyrelsen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.