Annons:

Färre tingsrätter ska hantera konkurser

DOMSTOLARNA2023-11-28

Domstolsverket får i uppdrag av regeringen att föreslå vilka av landets 48 tingsrätter som i fortsättningen ska få handlägga konkurser och företagsrekonstruktioner.

I dag handläggs konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion av landets samtliga 48 tingsrätter. För fyra år sedan föreslogs i en departementspromemoria att konkursärenden borde handläggas vid färre tingsrätter. Samma bedömning har gjorts i förarbetena till de nya regler för företagsrekonstruktion som infördes 2022.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att Regeringskansliet behöver mer underlag för att komma vidare med beredningen av förslagen i departementspromemorian. Därför får Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag på vilka tingsrätter som i framtiden ska hantera konkurser och företagsrekonstruktioner. Uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA