Annons:

Felaktiga utbetalningar ska mätas noggrannare

STATSFÖRVALTNING2024-01-19

Regeringen har beslutat att studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar ska göras vart fjärde år i stället för vart tredje, för att ge myndigheterna mer tid för genomförandet. ”För att bibehålla förtroendet för välfärdssystemen är det avgörande att utbetalningar bara sker till personer som har rätt till ersättning”, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, beslutet.

Att genomföra omfattningsstudier av hög kvalitet är en central del i myndigheternas arbete med att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

”För att bibehålla förtroendet för välfärdssystemen är det avgörande att utbetalningar bara sker till personer som har rätt till ersättning. Regering och riksdag behöver kunskap om hur stora de felaktiga utbetalningarna är och vad de beror på. Bara med rätt kunskap kan samhället på ett trovärdigt och effektivt sätt slå tillbaka mot välfärdsfusket”, understryker Elisabeth Svantesson i pressmeddelandet.

Staten förlorar årligen flera miljarder kronor i felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Under 2021 uppskattas felaktiga utbetalningarna ha uppgått till mellan 15 och 20 miljarder kronor. Bedömningen bygger på de omfattningsstudier som de utbetalande myndigheterna och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, genomförde under 2022.

Nu har regeringen ändrat förordningen om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Ändringen innebär bland annat att omfattningsstudier ska genomföras vart fjärde år, i stället för vart tredje år, med start 2025. Enligt regeringen ska det ge myndigheterna mer tid att förbereda, genomföra och rapportera sitt arbete med omfattningsstudierna, vilket ska göra det möjligt att leverera resultat med högre kvalitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA