Bild: Andrey Popov/Mostphotos

Fler e-fakturor i staten

DIGITALISERING2021-09-06

Antalet myndigheter som använder sig av digital fakturering ökar, enligt Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Vid 25 myndigheter sker faktureringen till mer än 90 procent digitalt.

Digg följer varje år upp utvecklingen av e-handel inom de statliga myndigheterna. Andelen elektroniska leverantörsfakturor, e-fakturor, är ett av mätetalen. Enligt Diggs rapport för år 2020 har andelen e-fakturor ökat med nio procentenheter jämfört med året innan.

Enligt Diggs rapport kommer 84 procent av myndigheternas leverantörsfakturor in elektroniskt, en ökning med nio procentenheter sedan 2019. Nästan alla myndigheter får mer än hälften av fakturorna digitalt.

”Det är glädjande att så många övergått till ett strukturerat elektroniskt flöde av fakturor. En e-faktura som dessutom kan matchas mot en elektronisk order eller ett abonnemang kan hanteras automatiskt av e-handelssystemet, vilket leder till tids- och kostnadsbesparingar samt positiva miljöeffekter”, framhåller Anna Ågren vid Digg i ett pressmeddelande.

Enligt Digg har många myndigheter uppgett att brist på egna resurser är ett hinder i e-handelsarbetet. Men kommentarerna till årets enkät visar enligt Digg att flera myndigheter kommer att satsa mer resurser på e-handel framöver.

Myndigheterna med över 90 procent e-fakturor

 1. Institutet för rymdfysik
 2. Arbetsförmedlingen
 3. Brottsförebyggande rådet
 4. Transportstyrelsen
 5. Tillväxtverket
 6. Åklagarmyndigheten
 7. Statens Skolverk
 8. Statistiska centralbyrån
 9. Upphandlingsmyndigheten
 10. Högskolan i Skövde
 11. Södertörns högskola
 12. Högskolan i Gävle
 13. Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk
 14. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 15. Högskolan i Halmstad
 16. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 17. Statens skolinspektion
 18. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 19. Ekonomistyrningsverket
 20. Statens tjänstepensionsverk
 21. Skatteverket
 22. Högskolan Kristianstad
 23. Trafikverket
 24. Blekinge Tekniska Högskola
 25. Domstolsverket

Källa: Myndigheten för digital förvaltning

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.